featured_header_zoonews2.jpg

Nigeriaanse waterputten dankzij Planckendael

2010-08-Planckendael-Niger

Planckendael kiest voor een project in Niger om de harmonie tussen mens en dier te herstellen door middel van de bouw van waterputten. Sinds de bouw van de savanne in Planckendael in 2008 zamelen we er geld in voor dit natuurproject.
 

Planckendael bouwt waterputten in Niger dankzij giraffenbezoekers

Planckendael kiest voor een project in Niger om de harmonie tussen mens en dier te herstellen door middel van de bouw van waterputten. Sinds de bouw van de savanne in Planckendael in 2008 zamelen we er geld in voor dit natuurproject. Op dinsdag 17 augustus kon Linda Van Elsacker (Directeur Onderzoek & Ontwikkeling van de KMDA) een cheque met het mooie bedrag van € 12 000 overhandigen aan Dhr. Kailou een vertegenwoordiger van ASGN (Association pour la Sauvegarde des Girafes du Niger). Met dit geld leggen we waterputten aan in de dorpsgemeenschap Kouré in Niger.

Een waterput voor giraffen?
In Niger leven er nog maar 220 Nigergiraffen, de laatste vertegenwoordigers van deze soort in West-Afrika. De giraffen waren met uitsterven bedreigd. Jacht en woestijnvorming doen hun aantal sterk dalen. Bovendien leven ze in één van de dichtstbevolkte streken van Niger met een sterk uitbreidende landbouwzone. Giraffen beconcurreren de plaatselijke bevolking en hun veestapel wat eten en drinken betreft. Giraffen eten de bladeren van de bomen waarvan het hout gebruikt en verkocht wordt door de mensen. Giraffen lopen door de koren- en bonenvelden en ze eten fruit van de fruitbomen, belangrijke voedselbronnen voor de mensen. Giraffen drinken het kostbare water.
Kortom, mens en dier leven in conflict.

Planckendael zoekt samen met ASGN concrete oplossingen voor dit conflict. Zo zamelen we geld in voor oa de bouw van waterputten voor de plaatselijke bevolking. Zo maken de giraffen en de mensen geen ruzie om het water en heeft de bevolking het iets gemakkelijker in hun watervoorziening. Ze zien de giraf niet meer als boosdoener, maar eerder als geluksbrenger.

ASGN doet nog veel meer. Want kennis van het leefgebied van de giraffen is de sleutel voor hun bescherming, dus ook onderzoek is een belangrijke activiteit. Herbebossing via fruit- en boomkwekerijen, het verlenen van microkredieten, het ontwikkelen van ecotoerisme, het organiseren van lokale sensibiliseringscampagnes, .. allemaal activiteiten die uiteindelijk leiden tot een harmonieus samenleven tussen mens en dier.

Dankzij alle gulle Planckendaelbezoekers helpen wij mens en dier en kunnen er nu in de dorpsgemeenschap Kouré in Niger waterputten gebouwd worden. Bedankt uit naam van de giraffen!