featured_header_zoonews2.jpg

Adoptietruc in Blijdorp

Mantsjoerijse kraanvogels adopteren ‘pleegkuiken’

Bij de kraanvogels in Blijdorp heeft een wisseltruc goed uitgepakt. De Mantsjoerijse kraanvogels hebben, zonder dat zij er erg in hebben, een ei uitgebroed van de jufferkraanvogels en verzorgen hun ‘adoptiekuiken’ voorbeeldig. De verzorgers zijn op het idee gekomen omdat de Mantsjoerijse kraanvogels zich niet voortplanten (de eieren zijn onbevrucht) maar wel broedgedrag vertonen.

Het mannetje weet waarschijnlijk niet zo goed hoe hij tot ‘de daad’ moet komen maar hij doet wel verschrikkelijk zijn best om de aandacht van het vrouwtje te trekken met de fraaiste paringsdansen en rituelen. De jufferkraanvogels daarentegen kunnen zich wel voortplanten, maar het uitbroeden van eieren blijkt niet hun sterkste punt. Het ei dat de verzorgers onlangs in het nest vonden, is daarom uit voorzorg in de broedmachine gelegd. Zodra bleek dat het een bevrucht ei betrof, is besloten om het aan de Mantsjoerijnen te geven, zodat het jong hopelijk niet met de hand hoefde te worden grootgebracht. En nu dus met goed resultaat.

Een kuiken van de jufferkraanvogel is een stuk kleiner dan de Mantsjoerijse soort, maar beide zijn bij de geboorte bruingrijs van kleur. Eenmaal volwassen zijn er duidelijke uiterlijke verschillen. Een jufferkraanvogel is blauwgrijs van kleur en een Mantsjoerijn wit. Jufferkraanvogels baltsen (dansen) wel minder uitbundig dan de Mantsjoerijse kraanvogel. De kans dat dit kuiken later op zijn Mantsjoerijns gaat ‘dansen’ is echter niet erg aannemelijk. Zodra het jong zelfstandig is, zal het bij andere jufferkraanvogels worden geplaatst en zo soortspecifieke manieren ontwikkelen om indruk te maken op het andere geslacht. Overigens zijn er gevallen in de natuur bekend waarbij verschillende kraanvogels daadwerkelijk tot voortplanting kwamen en de jongen opgroeiden tot ‘normale’ kraanvogels.

Het stel zorgt gezamenlijk voor de opvoeding en het diertje groeit dan ook als kool. Blijdorp hoopt dat de paarbinding tussen de twee vogels hierdoor verbetert, zodat ze later misschien toch nog zelfstandig jongen kunnen voortbrengen. Ook heeft Blijdorp al eerder met succes K.I. toegepast, maar dan wel met zaad van een Belgische haan, omdat de Blijdorp haan niet echt meewerkte.

Sinds vele jaren coördineert Blijdorp het Europese fokprogramma van de zeer bedreigde Mantsjoerijse kraanvogel. In het wild zijn er nog slechts zo’n 2000 exemplaren. Zij worden nog steeds bedreigd door jacht en verstoring door de mens van hun broed- en overwinteringsgebieden. Jufferkraanvogels zijn minder bedreigd.