featured_header_zoonews.jpg

Okapi-baby in ZOO Antwerpen

Tweede okapi geboorte van 2022 in Antwerpen

Op 7 oktober 2022 verwelkomde ZOO Antwerpen een okapi baby, de tweede al dit jaar. De verzorgers waakten over moeder okapi Zaïre en zagen het diertje live geboren worden.

Zeven maanden na okapi Lindi schonk okapi Zaïre, na een dracht van veertien maanden, op 7 oktober het leven aan een nieuwe okapi in de Moorse tempel van ZOO Antwerpen. Het is haar eerste jong en alles ging goed. Ook voor vader Ubundu is het zijn eerste nakomeling.

20221020 ZooA Okapi1200800 2

De pasgeboren okapi is een mannetje met een schofthoogte van 72 cm. Zijn gewicht van 17,5 kg is helemaal in verhouding tot zijn grootte. Het heeft reeds de typische grote flapoortjes en de typerende okapistreepjespoep. 
Net als alle andere dieren die dit jaar in ZOO Antwerpen worden geboren, kreeg het kleintje een naam beginnend met een X. De verzorgers kozen de naam Xambo.
Zijn huid is olieachtig om water af te stoten, net als een regenjas, want in het Ituriwoud in Congo regent het veel. De haartjes zijn kort en liggen mooi over elkaar. Zijn grote oren geven hem een goed gehoor in het dichtbegroeide woud. Met zijn lange grijptong raakt hij zelfs tot in zijn ogen. Heel vreemd, maar net als de vorige boreling Xandor, heeft Xambo een roze tong. Normaal hebben okapi’s een lange tong van 35 centimeter in een blauwgrijze kleur.
"Twee roze tongetjes op rij, dat is echt een unicum", vertelt coördinator Patrick, die toch al meer dan 32 jaar met okapi’s in de ZOO werkt. Xambo blijft lekker warm in de stal. Pas na een maand, bij een herfstzonnetje en vanaf 15°C zet hij zijn eerste stapjes buiten.

Als coördinator van het Europees kweekprogramma en als internationale stamboekhouder wordt ZOO Antwerpen aanzien als dé expert voor okapi’s.
Op dit moment wonen er vijf okapi’s in ZOO Antwerpen: mama Zaïre en haar geboren Xambo, mama Lindi en Xandor van zeven maanden en papa Ubundu.
"Met het kweekprogramma willen we een reservepopulatie opbouwen. Moest het nodig zijn, dan kunnen we in de toekomst dieren terug naar Congo brengen", zegt Sander Hofman, beheerder van het internationale stamboek voor okapi’s en coördinator van het Europese kweekprogramma voor ZOO Antwerpen. In die functie bepaalt ZOO Antwerpen welke dierentuinen er okapi’s mogen houden, wie er kan kweken en deelt de Antwerpse zoo haar uitgebreide ervaring en advies met hen.

"Bij kweekprogramma’s van bedreigde dieren stellen we ons altijd dezelfde vraag: hoeveel dieren heb je nodig om een genetisch gezonde reservepopulatie te hebben? Bij okapi’s is het streefdoel 270 dieren, maar wereldwijd zijn er maar 185 dieren in zoos. Als we deze populatiegroei in 100 jaar willen bereiken, moeten er wereldwijd jaarlijks 10 okapi’s geboren worden", vervolgt Sander.
Dit jaar zijn er tot nu toe wereldwijd al 13 dieren geboren en 9 in Europa, dezelfde totalen als vorig jaar met nog 2,5 maanden vol mogelijke geboortes te gaan. 

20221020 ZooA Okapi1200800 1

Antwerp Zoo Foundation (AZF) actief in Congo
De okapipopulatie in de natuur staat onder druk. Ze komen enkel nog voor in de regenwouden in Congo.
Aangezien hun leefgebied zo klein is en binnen één land ligt, is de toekomst van de okapi onzeker. Hun habitat wordt bedreigd door kaalkap voor landbouw en tropisch hardhout, mijnbouw en er is politieke en sociaaleconomische onrust in het gebied. Ook stropers zorgen ervoor dat de okapi’s op de rode lijst voor bedreigde diersoorten, de International Union for Conservation of Nature Redlist, vermeld staan.
Met de Antwerp Zoo Foundation (AZF) engageert ZOO Antwerpen zich op lange termijn voor de bescherming van de okapi’s en maakt zo een echt én duurzaam verschil. AZF coördineert projecten ter plekke, in Buta, onder leiding van haar experts en zij aan zij met de lokale bevolking. Zo streeft AZF naar eenheid tussen mens, dier en natuur.

Info: ZOO Antwerpen
Foto's: Jonas Verhulst - Zoo Antwerpen