featured_header_zoonews2.jpg

Koala's voor Ouwehands Dierenpark

Australian Experience

Ouwehands Dierenpark in Rhenen start met een uniek project in Nederland: het zal in 2023 een nieuw verblijf voor koala’s openen. Ouwehands Dierenpark is hiermee de enige dierentuin in Nederland waar men koala’s kan bewonderen.

Ondertussen is het park gestart met de bouw van het koalaverblijf.
De grond wordt bouwrijp gemaakt, er is gesnoeid en een water- en stroomvoorziening wordt aangelegd. Er volgt nog een aanvoerweg voor de bouw en dan kan binnenkort de eerste steen gelegd worden.

20230204 Ouwehands koala1200800 1

De nieuwe ‘Australian Experience’, zoals het project nu intern genoemd wordt, beslaat een oppervlakte van ca. 1800m2. In het centrum van het gebouw bevindt zich straks een belevingsvolle binnentuin van ca. 170m2. Hierin komen vlinders. Ook is er plaats voor Wallaby’s. Het gebouw wordt voorzien van warmtepompen en zonnepanelen om het juiste klimaat te beheersen zonder fossiele brandstoffen. De bouw zal nog maanden in beslag nemen; de koala’s worden in Rhenen verwacht na de zomer van 2023. De opening van het koalaverblijf zal dus nog even duren maar als onderdeel van dit project zullen de Maleise bonte marters binnenkort hun nieuwe verblijf betrekken.

Koala’s zijn een passende toevoeging aan de dieren-collectie in het park. Ouwehands Dierenpark vindt het belangrijk dat er in het park vooral diersoorten leven die onderdeel zijn van het EEP, het Europees fokprogramma voor het behoud van bedreigde diersoorten. Een ander belangrijk doel is de educatie aan bezoekers. De dieren die in Ouwehands Dierenpark leven zijn een ambassadeur voor hun wilde soortgenoten.

20230204 Ouwehands koala1200800 2

Het natuurlijk leefgebied van de koala bevindt zich in (zuid) Oost-Australië. De koala staat op de IUCN Red list genoteerd als 'kwetsbaar'. Australië heeft de soort zelf als 'bedreigd' aangemerkt nadat de populatie van de koala’s snel achteruit ging ten gevolge van bosbranden en overstromingen.

Info: Ouwehands Dierenpark Rhenen
Foto1: Maquette Ouwehands Dierenpark Rhenen
Foto2: Parkworld.be/Zoo.be (koala uit Pairi Daiza)