featured_header_zoonews.jpg

WILDLANDS presenteert tienjarenvisie

Algemeen directeur Erik van Engelen kondigt vertrek aan

'Werken aan een duurzame toekomst' is het thema dat past bij de tienjarenvisie van WILDLANDS Adventure Zoo Emmen. Hiervoor moet het Nederlandse dierenpark wel op zoek naar een nieuwe directeur, nadat algemeen directeur Erik van Engelen zijn vertrek aankondigt...

WILDLANDS Adventure Zoo Emmen zal in de komende tien jaren nog meer inzetten op thema’s als duurzaamheid, gezonde voeding en educatie. Deze visie is deels een voortzetting van de huidige strategie als meest avontuurlijke dierenpark, met speerpunten zoals thematisering en dierwelzijn.
Het park wil d.m.v. deze strategie de betrokkenheid van de vaste bezoekers versterken en de aantrekkelijkheid voor dagbezoekers vergroten. Daarnaast biedt het plan perspectief voor belangrijke thema’s in een snel veranderende wereld zoals de opwarming van de aarde, schaarste op de arbeidsmarkt en de vermindering van biodiversiteit.

20230110 Wildlands1200800 1

Het park heeft sinds 2018 een grote inhaalslag gemaakt en veranderingen doorgevoerd zoals het verlagen van de entreeprijs, het toevoegen van educatie, uitbreiding van het aantal diersoorten van 200 naar nu 262 en aanpassing van dierverblijven. Ook werd een structurele kostenreductie gerealiseerd van 6,5 miljoen euro per jaar. Het management is dan ook zeer tevreden met de bezoekersaantallen van het afgelopen jaar: toen bezochten 830.000 bezoekers WILDLANDS en het aantal abonnementhouders steeg in 2022 tot een recordaantal van 40.000.

In 2023 start WILDLANDS met een aantal projecten in lijn met deze toekomstvisie. De ruimte bij de ijsberen onder water zal opnieuw worden ingericht. De bezoekers gaan daar op een interactieve manier ervaren wat hun eigen invloed is op het leven in de oceanen en de gevolgen voor de natuur. Zo krijgen zij handvatten mee om zelf de natuur te beschermen. Achter de grote kas wordt een eetbare tuin aangelegd waar bezoekers meer uitleg en inzicht krijgen over het gebruik van planten voor mens en dier. Vooral de inheemse natuur zal hier een belangrijke rol krijgen. En ook op andere plekken in het park zal meer groen worden toegevoegd.

20230110 Wildlands1200800 ErikVanEngelen

Het nieuws over de tienjarige strategie werd gekoppeld aan de aankondiging van algemeen directeur Erik van Engelen, die zijn vertrek aankondigde vandaag.
Hij heeft ruim vier jaar aan het roer gestaan als interim-directeur. Bij zijn aanstelling kreeg hij de opdracht om een realistische nieuwe businesscase te maken met perspectief voor de toekomst. Hij had sindsdien de dagelijkse leiding over het park. Onder zijn supervisie werden de kosten fors gereduceerd. Het park werd ook op vele punten verbeterd met onder meer nieuwe dierverblijven en een grotere focus op educatie.
Op dit moment telt WILDLANDS 40.000 abonnementhouders, het hoogste aantal sinds de opening in 2016.

Van Engelen licht toe: "Uiteraard neem ik dit besluit met pijn in mijn hart, maar ik heb altijd bij de Raad van Commissarissen en bij de gemeente Emmen aangegeven dat ik aanblijf bij WILDLANDS zolang dat voor onze situatie nodig is. Met de mooie resultaten van de afgelopen jaren en van onze nieuwe tienjarenvisie ‘Werken aan een duurzame toekomst’ heb ik zoveel vertrouwen in het team en in ons park, dat ik het met een gerust hart los durf te laten."

Info en foto's: WILDLANDS