featured_header_zoonews2.jpg

Hyena-pup in Beekse Bergen

Bijzondere geboorte in Safaripark Beekse Bergen

Safaripark Beekse Bergen is enorm trots om de geboorte van een gevlekte hyena aan te kondigen. De hyena-pup werd op zaterdagochtend geboren. Moeder Kaïdi en het jong maken het goed. 

De geboorte is bijzonder te noemen want het komt namelijk niet heel vaak voor dat gevlekte hyena’s in dierenparken geboren worden.
In Europese dierenparken zijn er 41 lokaties waar deze dieren de beste zorgen krijgen, maar desondanks is dit slechts het zesde nest dat dit jaar ter wereld kwam. De laatste keer dat Safaripark Beekse Bergen hyena-pups mocht verwelkomen was in april 2018.

20191120 BB hyena1200800 1

Fokprogramma
Gevlekte hyena's leven in Sub-Sahara Afrika en zijn de grootste en luidruchtigste hyena-soort. Ondanks dat de soort nog niet wordt gezien als bedreigd, neemt het aantal snel af en zitten ze in een fokprogramma van de Europese dierenparken. 
Gevlekte hyena’s kunnen het hele jaar door jongen krijgen. Na een dracht van vier maanden worden er één tot vier jongen geboren. De pups zijn dan ook nog helemaal zwart. Pas als ze wat ouder worden, krijgen ze de bruine vacht met vlekken. Wel hebben ze vanaf het allereerste begin al tandjes, kunnen ze meteen al snel lopen en zijn de ogen direct geopend.

Geslacht onbekend
Het is nog onbekend of het om een mannetje of vrouwtje gaat. Voor Kaïdi was dit de vierde keer dat ze moeder werd. Voor vader Basu is het de eerste keer. Moeder en jong liggen in een zelf gegraven hol. De twee andere vrouwtjes uit de groep blijven  in de buurt, het mannetje wordt door de dames op afstand gehouden.
Over ongeveer twee weken zullen moeder en jong verhuizen naar het gezamenlijke hol. Jonge hyena’s blijven de eerst vier maanden vaak onder de grond, maar komen wel een paar keer per dag naar buiten. 

20191120 BB hyena1200800 2

Lachend geluid
De gevlekte hyena is sterk gebouwd. De vacht is kort en bruin-grijs van kleur. Ze kunnen een snelheid van wel 60 kilometer per uur halen. Ze maken een bijna lachend geluid als ze op jacht gaan. 
In het wild leven deze dieren in groepen van soms wel tachtig dieren, die clans worden genoemd. In Safaripark Beekse Bergen leven nu, met het jong erbij, negen gevlekte hyena's, verdeeld over twee groepen. In totaal zijn er vijf mannetjes, drie vrouwtjes en deze pup.  

Foto's en info: Beekse Bergen