featured_header_zoonews2.jpg

Reuzenpanda's geboren in Pairi Daiza

Eerste pandatweeling in de Benelux

Pairi Daiza kondigde vanochtend de geboorte aan van een reuzenpanda-tweeling: Baby Boy en Baby Girl. Beide babypanda's werden gisteren op 8 augustus 2019 geboren in de panda-grot en verkeren in goede gezondheid, net als mama Hao Hao, papa Xing Hui en broertje Tian Bao.

Op 2 juni 2016 werd voor de eerste keer in de Benelux een reuzenpanda geboren. Hij kreeg de naam Tian Bao.
Omdat de kans op voortplanting bij reuzenpanda’s op natuurlijke wijze vrij klein is, een vrouwtjespanda is slechts 24 uur per jaar vruchtbaar, wordt in dierenparken en reservaten overgegaan op kunstmatige inseminatie. Zo ook in Pairi Daiza bij de bevruchting van Hao Hao die leidde tot de geboorte van Tian Bao.

20190809 PairiDaiza Panda1200800 1

In 2017 werd geen nieuwe poging ondernomen omdat de baby-panda Tian Bao nog te klein was.
Vorig jaar werd dan wel een poging ondernomen, maar die mislukte helaas.
In april van dit jaar maakte Pairi Daiza bekend dat een inseminatie werd uitgevoerd door de Chinese fertiliteitsexpert Doctor Strong en het diergeneeskundige team van de Universiteit Gent. Men had toen reeds goede hoop omdat alle factoren meezaten. Al is het tot drie weken voor de geboorte afwachten of een reuzenpanda daadwerkelijk zwanger is.

De eerste tekenen van een nakende bevalling werden door het expertenteam ter plekke waargenomen op woensdagavond. De aanstaande moeder Hao Hao stond op dat moment reeds permanent onder toezicht van de Chinese expert Li Guo van het China Conservation and Research Center for the Giant Panda, Jella Wauters (onderzoekster aan de Faculteit Dierengeneeskunde UGent) en de dierenartsen en verzorgers van Pairi Daiza.
De eerste weeën werden op donderdagochtend rond 9 uur waargenomen. In een speciaal daartoe ingerichte materniteit beviel Hao Hao omstreeks 13u26 van haar eerste jong, amper enkele uren nadat haar vliezen braken. Het ging om een mannetje. Net zoals drie jaar geleden bij de geboorte van Tian Bao toonde Hao Hao meteen na de geboorte een grote affectie en tederheid tegenover haar jong. Door het in de mond te nemen kon ze de pasgeboren panda schoonmaken en vervolgens dicht en warm tegen zich aandrukken.
Pas enkele uren na de effectieve geboorte kreeg de Chinese expert samen met de dierenartsen van Pairi Daiza toegang tot de ruimte waarin Hao Hao zich met haar jong bevond. Dit om moeder en baby eerst de tijd te geven om een vertrouwensband te ontwikkelen. Vanaf dan pas begonnen de experts met het stimuleren van de moedermelk en het controleren van de medische toestand van het jong, net als de geslachtsbepaling en het meten en wegen er van. De balans kwam op 160 gram te staan.
Enkele uren later schonk Hao Hao het leven aan een tweede jong, dat zij vervolgens even teder en zacht behandelde als het eerste. Na controle van de experts bleek het te gaan om een klein vrouwtje van 150 gram. Ook zij bleek gezond en wel.

Het is de eerste pandageboorte dit jaar die plaatsvond buiten China. Ze worden voorlopig Baby Boy en Baby Girl genoemd, tot ze hun officiële Chinese naam krijgen. Het jongetje kwam als eerste. Twee uurtjes later volgde de zus.

20190809 PairiDaiza Panda1200800 2

Eric Domb, directeur van Pairi Daiza, is alvast heel trots: 
"Deze dubbele geboorte is prachtig nieuws voor deze soort in gevaar. We zijn erg trots dat we als zoölogisch instituut kunnen en mogen meewerken aan de redding van de reuzenpanda. De bevalling van Hao Hao is dan ook een beloning voor het harde werk van alle teams, experts en verzorgers van Pairi Daiza en hetChina Conservation and Research Center for the Giant Panda."

De eerste dagen na de geboorte blijven evenwel cruciaal. De eerste prioriteit van het pandateam is nu om 24 uur op 24, zeven dagen op zeven, te waken over de toestand van beide kleintjes en te controleren of moeder Hao Hao op de goede weg blijft in het correct voeden van de tweeling. Om haar taak te vergemakkelijken zullen beide jongen afwisselend bij de moeder verblijven en in een couveuse. Dit omdat een tweeling altijd een extra gezondheidsrisico met zich meebrengt. In de natuur is het overlijden van één van beide jongen in zo’n geval vaak voorkomend, een uitkomst waarvan Pairi Daiza de kans op die manier tot een strikt minimum wil beperken.

Deze pandageboorte betekent dat Pairi Daiza vanaf heden 5 reuzenpanda’s mag herbergen.

20190809 PairiDaiza Panda1200800 3

De Reuzenpanda is vooral bekend als embleem van het WFF. Tegelijk staat ze daarmee symbool voor bedreigde diersoorten.
In het wild zijn er nog maar ongeveer 1.800 exemplaren, verspreid over 64 reservaten in Centraal-China, in de bergen van Sichuan, Shaanxi en Gansu. In vergelijking met de jaren ’70 is dit een enorme stap vooruit, toen er nog maar 1.000 waren. 
Ondertussen werden er wereldwijd kweekprogramma’s opgezet in de dierenparken, onder goedkeurend oog van China, die de panda’s uitleent. De grootste vooruitgang met geboortes wordt geboekt in de pandareservaten van China.

Foto's en info: Pairi Daiza