Pairi Daiza zet zich in voor Zuidelijke witte neushoorns

2019 belooft een vrichtbaar jaar te worden voor Pairi Daiza. Als alles goed verloopt, hoopt het park behalve twee olifantengeboortes ook een neushoorngeboorte in goede banen te zullen mogen leiden. De Zuidelijke witte neushoorn Madiba (ceratotherium simum simum, IUCN-status: gevoelig) verwacht immers een kalfje in het najaar.

20190206 PairiD Neushoorn180De geboorte later dit jaar is goed nieuws voor deze neushoornsoort, die nog steeds in acuut gevaar is door stroperij. Pairi Daiza telt vandaag een groep van vier Zuidelijke witte neushoorns, bestaande uit mannetje Jobi, zijn vrouwtjes Madiba en Eleonore, alsook Eleonores kalfje Sethemba - op 22 maart 2016 geboren in Pairi Daiza. Het dierenpark neemt met haar kudde dan ook actief deel aanhet EEP (European Endangered Species Programme) voor deze neushoornsoort. Niet alleen door middel van voortplanting, maar ook door middel van educatie van bezoekers over de grote gevaren die deze indrukwekkende dieren in hun natuurlijke omgeving bedreigen.
Groot was dan ook de vreugde bij de verzorgers toen ze onlangs mochten vaststellen dat Madiba - die in 2012 vanuit een Zuid-Afrikaans park naar Pairi Daiza kwam - voor het eerst zwanger is.

Zoals zo vaak bij deze dieren blijft het natuurlijk bang afwachten voor een hopelijk goede afloop. Madiba heeft nog een ruime zwangerschap af te leggen; de draagtijd van een neushoorn bedraagt gemiddeld tussen de zestien en achttien maanden. Naar alle waarschijnlijkheid zal ze pas in het najaar van 2019 bevallen.
De teams van Pairi Daiza volgen de toekomstige moeder van nabij op en stellen alles in het werk om de kans op een perfecte zwangerschap en geboorte zo groot mogelijk te houden.

De zwangerschap van Madiba is goed nieuws voor de Zuidelijke witte neushoorns, een soort die in de 20ste eeuw op een paar honderd exemplaren na zo goed als uitgestorven was. Terwijl hun aantal in de laatste decennia opnieuw gestegen is - dankzij bescherming,natuurbeheer en kweekprogramma’s - blijven deze dieren in acuut gevaar door stroperij. Want hoewel de populatie intussen opnieuw geschat wordt op zo’n 20.000 exemplaren (telling van 2015), werden in 2017 nog… 1.028 neushoorns neergeschoten door stropers die uit zijn op hun hoorn. De cijfers in de laatste tien jaar zijn nog hallucinanter: meer dan 7.100 dieren werden in die periode afgeslacht door criminelen die uit zijn opwoekerwinsten. Herinner u ook het horrorverhaal van twee jaar geleden, toen in de Franse zoo van Thoiry een neushoorn werd neergeschoten door inbrekers die met zijn hoorn aan de haal gingen. Op de zwarte markten worden deze hoorns namelijk nog steeds voor grof geld verkocht omdat ze ten onrechte als een afrodisiacum beschouwd worden. Een stelling die geen enkele steek houdt, daar neushoornhoorns dezelfde samenstelling hebben als menselijk haar.

20190206 PairiD Neushoorn1200800

We kunnen alleen maar vurig hopen dat aan deze criminele praktijken ooit een definitief einde komt, daar zij reeds het doodsvonnis betekenden van de Noordelijke witte neushoorns, waarvan het laatste mannelijke exemplaar vorig jaar stierf. Om de Zuidelijke ondersoort - die als ‘gevoelig’ op de Rode Lijst van de IUCN staat - hetzelfde vreselijke lot te besparen, wil Pairi Daiza meer dan ooit inspanningen blijven leveren.
De zwangerschap van Madiba is alvast een stap in de goede richting.