featured_header_zoonews.jpg

Primeur in de gierenvolière van Artis

Homostel vale gieren brengt voor het eerst jong groot

Opmerkelijk nieuws vanuit Amsterdam: een homostel vale gieren brengt voor het eerst jong groot in ARTIS. Twee kuikens kwamen uit het ei bij de vale gieren, waarbij 1 kuiken verzorgd wordt door een koppel mannelijke gieren...

20170606 ArtisGier180Primeur in de gierenvolière van de Amsterdamse zoo Artis: voor het eerst zorgt een koppel mannelijke vale gieren (Gyps fulvus) voor een kuiken.
Twee weken eerder is er al door een ander koppel een ei uitgebroed. Dit laatste koppel bestaat uit twee verkeersslachtoffers uit Spanje, dat in 2010 uit een opvangcentrum naar Artis is gebracht. Omdat vale gieren aaseters zijn en de wetgeving het laten liggen van dode dieren vaak verbiedt, eten ze tegenwoordig regelmatig ‘roadkill’, verkeersslachtoffers, met het risico dat ze zelf ook slachtoffer worden van een ongeval. Ook vliegen ze vaak tegen elektriciteitsdraden op. De twee dieren konden vanwege hun verwondingen niet meer worden uitgezet in het wild: ze waren niet meer in staat om te vliegen. Daarom moest er een goede plek voor hen worden gevonden. 
In Artis is het stel zienderogen opgeknapt en heeft het weer leren vliegen. Het is voor het eerst dat de verkeersslachtoffers een kuiken hebben. De geboorte van het kuiken is goed voor het Europees fokprogramma (European Stud Book) van de vale gier, waaraan Artis deelneemt. 

Het is voor het eerst in vijf jaar dat er jonge vale gieren uit het ei gekomen zijn in Artis, en het zijn er meteen twee tegelijk. Het dierenpark onderzoekt de mogelijkheid om de twee kuikens uit te zetten in het wild.

Het ei van het mannenkoppel was los gevonden op de grond in de volière. De verzorgers hebben het ei in de broedmachine gelegd. Ondertussen had het mannenkoppel gebouwd aan een nest op de rots in de gierenvolière. Daarom is besloten het ei uit de broedmachine te verplaatsen naar het nest van het mannetjeskoppel, waar beide mannen het ei afwisselend bebroedden tot het uitkwam.
Vale gieren leggen maar één ei per jaar. Een koppel broedt dat ei gedurende twee maanden samen uit. Wanneer een mannetje en vrouwtje een stel vormen, blijven zij hun hele leven samen. In dit geval heeft zich in de groep gieren ook een mannenkoppel gevormd, wat al jaren samen is. Dit is niet ongewoon in het dierenrijk: er zijn regelmatig homoseksuele paren, vooral onder vogels. De twee vaders zorgen tot nu toe goed voor het kuiken. De gieren braken voedsel op voor hun jong. Ze eten in Artis karkassen van dieren als konijnen, cavia’s, ratten of pony’s, want gieren zijn aaseters.

20170606 ArtisGier640