Met de hand groot gebracht

Vorig jaar mocht Best Zoo, nabij Eindhoven, de geboorte van Sri Lanka panters vieren. De dieren moesten echter worden grootgebracht door de dierenverzorgers daar de moeder de jonge dieren zou dood bijten.

20170208 BestZoo180Vaak staan dierentuinen voor dilemma's: moet men de natuur zijn beloop laten gaan of ben je als dierenpark verplicht om elk dier optimale levenskansen te bieden. Bij de geboorte van de Sri Lanka panters heeft Best Zoo ook deze vraagstelling moeten doorstaan. De moeder had in het verleden reeds haar jongen dood gebeten zonder enige duidelijke reden. Na maximaal overleg met de dierenarts werd besloten om de in september geboren welpen met de hand groot te brengen.

Best Zoo heeft de jonge panters lange tijd achter de schermen gehouden om ze een goede start te laten maken. Die start was bijzonder stroef, maar op dit moment zijn de jongen op weg om om sterke, volwassen panters te worden.

Vanwege de bedreigingen op Sri Lanka werd er voor de Sri Lanka panters een speciaal kweekprogramma opgezet, dat in Europa wordt gecoördineerd vanuit een Franse dierentuin. Dit fokprogramma fungeert als een vangnet, mocht het nog slechter gaan met de Sri Lanka panter in de natuur.
Daarom is het belangrijk dat er regelmatig jongen worden geboren om zo de populatie in dierentuinen gezond te houden. 
Volgens de IUCN worden ze ernstig bedreigd in hun voortbestaan. In 2015 werd het aantal panters op Sri Lanka geschat tussen 700 en 950 dieren. Helaas is het ook zo dat de populatie steeds kleiner word door verschillende bedreigingen. De grootste bedreigingen voor de Sri Lanka panters zijn het steeds kleiner worden van geschikte leefgebieden en de versnippering ervan.

Deze reden was een belangrijk argument voor Best Zoo om de jonge panters met de hand groot te brengen. De kleine pantertjes, een jongen en een meisje, heten Sascha en Nout.
Ze zitten vooralsnog in een binnenverblijf achter de schermen, zodat ze voldoende rust krijgen en lekker warm zitten, maar bezoekers krijgen af en toe toch de kans om al eens kennis te maken. Elke dag om 13u30 wordt een momentje voorzien, waarbij een dierverzorger de panters zal laten zien en waarbij hij meer zal vertellen over deze bijzondere dieren. Hierbij zal ingegaan worden wat het inhoudt om de panters met de hand groot te brengen, waarom het belangrijk is om de panters met de hand groot te brengen en waarom het belangrijk is om de panters, maar eigenlijk alle grote roofdieren te beschermen in de natuur.

20170208 BestZoo640