featured_header_zoonews.jpg

Drie leeuwenwelpen in GaiaZOO

Observatie gedrag bij roofdieren

Begin juni werden de dierverzorgers in het Nederlandse dierenpark GaiaZOO verblijd door de geboorte van drie leeuwenwelpen. Dankzij een livestream op de GaiaZOO website konden de bezoekers alles live meebeleven vanuit de kraamkamer...

20160707 Welp GaiaZOO180De geboorte van de drie leeuwenwelpen is een speciale gebeurtenis omdat het de eerste keer is dat moeder Kianga jongen krijgt. Alle welpen maken het goed en ze zijn niet cameraschuw. Jonge leeuwtjes zijn heel kwetsbaar, daarom hebben de dierverzorgers moeder en kroost de eerste weken goed in de gaten gehouden.
Doorgaans verlaten jonge leeuwen pas na acht weken hun veilige geboortenest. 

Onverwacht was de geboorte van de drie welpen niet. De dierverzorgers hebben in februari al waargenomen dat leeuwin Kianga krols was.
In de natuur komen jonge leeuwen in een veilig hol ter wereld. In het binnenverblijf van de leeuwen van GaiaZOO vormt een speciale werpkist deze veilige omgeving. Om het kersverse gezin zonder verstoring in de gaten te kunnen houden, werd in de werpkist een camera opgehangen. De bevalling verliep voorspoedig en met de welpen gaat het goed. De komende weken blijven de verzorgers goed observeren hoe het met Kianga en haar kroost gaat. Jonge leeuwtjes zijn namelijk heel kwetsbaar.
In tegenstelling tot prooidieren, zoals antilopen, worden roofdieren zoals de leeuw blind, doof en hulpeloos geboren.

Dankzij de camerabeelden vanuit de werpkist, is ook het sociale gedrag binnen de groep leeuwen te herleiden. Zo zien de dierverzorgers dat niet alleen moeder Kianga zich over haar kroost ontfermt, maar ook de rest van de familie toont interesse in de welpen. 

Na bijna vier weken was het tijd voor de eerste ‘check-up’ en werden de welpen voor het eerst gewogen. Tevens konden de dierverzorgers het geslacht van de welpjes zien. Het zijn waarschijnlijk twee mannetjes en een vrouwtje.

20160707 Welp GaiaZOO640