Vruchtbaar voorjaar

Het Nederlandse dierenpark GaiaZOO heeft te maken met een geboortegolf: het blijkt alvast een vruchtbaar voorjaar te zijn voor de Limburgse zoo. In verschillende gebieden van het park zagen dieren het levenslicht.

20160606 GaiaZOOGeboorte180De geboortegolf startte met de geboorte van twee penseelzwijnen in ‘Rainforest’. De kleintjes hebben de eerste weken binnen doorgebracht maar dartelen intussen al vrolijk rond in het buitenverblijf.
Vorig jaar is er een nieuwe fokgroep penseelzwijnen in GaiaZOO gearriveerd. De coördinator van het Europese fokprogramma heeft daarvoor een mannetje uit de dierentuin van Polen en twee vrouwtjes uit het Franse Amnéville geselecteerd. Het is altijd even afwachten of de nieuwe samenstelling ook voor nageslacht zorgt. Maar moeder Aissa heeft dit voorjaar voor het eerst twee gezonde biggen ter wereld gebracht. Het zijn twee mannetjes die bij goed weer voor bezoekers buiten te bewonderen zijn. GaiaZOO hoopt in de toekomst nog veel meer penseelzwijnen te mogen verwelkomen.
In ditzelfde gebied zijn ook agouti’s en koesimansen ter wereld gekomen.

In het Afrikaanse gebied ‘Savanna’ werd de stokstaartfamilie uitgebreid met drie jongen en in ‘Taiga’ heeft moeder lynx twee jongen gekregen. Ook op het boerenerf in 'Limburg' vond gezinsuitbreiding plaats; vier Hollandse landgeitjes zagen het levenslicht.
Het gaat goed met moeders en kroost.
De pasgeboren dieren zijn al voor bezoekers te zien, behalve de koesimansen, die verblijven nog even in hun nestkist.

20160606 GaiaZOOGeboorte640

Verspreid door de ZOO zijn ook veel vogelsoorten bezig met de voortplanting.
In de Puna/Volière nestelen de ibissen, koereigers en lepelaars in dezelfde boom. Maar ook diverse inheemse vogels hebben GaiaZOO als broedlocatie gekozen.

Bij de doodshoofdapen verwachten de dierverzorgers in de zomer ook nog een aantal jongen te mogen verwelkomen.