featured_header_zoonews.jpg

Kunstmatige inseminatie bij panda's Pairi Daiza

Reuzenpanda zwanger is een vraagteken

Afgelopen week werd in Pairi Daiza besloten om de loopsheid van reuzenpanda Hao Hao te benutten, eerst op natuurlijke wijze, en daarna via kunstmatige inseminatie onder goedkeurend toezicht van experten uit China.

20160214 PairiDaizaPanda180Dat het koppel reuzenpanda's in Pairi Daiza voorbestemd waren om voort te platen, is geen geheim. Toch bestaat er geen zekerheid hieromtrent. Reuzenpanda’s zijn immers asociale dieren. Met elkaar in contact komen is dus geen vanzelfsprekendheid, vermits de dieren zich agressief kunnen gedragen wanneer ze met elkaar in contact komen, zelfs tijdens de paartijd.

De dierenafdeling van het dierenpark nabij Mons was dan ook al eventjes best zenuwachtig, wanneer bleek dat het vrouwtje Hao Hao tekenen van loopsheid vertoonde. Een team van experten van het China Conservation and Research Center for the Giant Pandas werd vanuit China ingevlogen. In de nacht van dinsdag 8 op woensdag 9 februari werd de langverwachte daling van hormoonwaarden in de urinestalen van Hao Hao vastgesteld. Op woensdag 10 februari werd besloten om beide zoogdieren samen te plaatsen: 's ochtends vroeg werden er vijf pogingen ondernomen tot toenadering. 
Het mannetje, Xing Hui, gaf tijdens de pogingen tot toenadering blijk van agressief gedrag ten opzichte van Hao Hao. Er bestond een risico dat Hao Hao verwond zou geraken. Dr. Li en het Belgische team besloten bijgevolg tot een kunstmatige inseminatie van het pandawijfje Hao Hao over te gaan.

Op woensdag 10 februari werd om 10 uur Xing Hui tijdelijk verdoofd om over te gaan tot het collecteren van zijn zaad. Na onderzoek bleken de cellen van uitzonderlijke kwaliteit, met als gevolg dat Hao Hao kort daarop een eerste maal geïnsemineerd kon worden. Om de slaagkansen van een inseminatie te vergroten, wordt een pandawijfje twee maal geïnsemineerd. Hao Hao’s tweede ingreep nam plaats op donderdag 11 februari om 15uur.
Xing Hui ontwaakte zoals verwacht na 90 minuten, Hao Hao na 60 minuten in beide gevallen.
Hao Hao en Xing Hui stellen het goed en hebben reeds hun courante activiteiten hervat. Deze activiteiten draaien rond eten, spelen en slapen.

Of de kunstmatige inseminatie tot een baby panda zal leiden zal blijken uit een piek van progesteron die bij de reuzenpanda’s pas anderhalve maand voor de geboorte plaatsvindt.
In afwachting van deze eventuele nieuwe schommeling in de hormoonwaarden van Hao Hao werken de verzorgers van Pairi Daiza en het team van Gentse wetenschappers aan een nieuw training voor Hao Hao. De bedoeling van deze training is om de reuzenpanda welwillend voor echografieën te krijgen.

20160214 PairiDaizaPanda640

De reuzenpanda is een bedreigde diersoort. Volgens de meest recente tellingen, komen er nog maar 1864 panda’s voor in het wild. De korte vruchtbaarheidsperiode van de reuzenpanda, het feit dat het solitaire dieren zijn die op een groot grondgebied en ver van elkaar leven, maakt de voortplanting van de soort des te moeilijker. Elke geboorte van een baby panda is van cruciaal belang voor het behoud van de hele soort.