featured_header_zoonews2.jpg

Gorilla geboren in Artis

Gorillababy’s ontwikkelen zich sneller dan mensenbaby’s

Op 21 januari mocht de Amsterdamse dierentuin Artis een gorillababy verwelkomen: na een draagtijd van 8,5 maand is er in Artis een westelijke laaglandgorilla geboren. Voor moeder Sindy is het haar vijfde voldragen zwangerschap...

20160201 ArtisGorilla180Er was een enorme opwinding in de gorillagroep: de moedergorilla gedroeg zich onrustiger dan normaal. Ze liep veel heen en weer en had een glimmende kont. Terwijl de verzorgers in het nachtverblijf extra stro neerlegden, zodat de gorilla een nest kon maken, beviel zij al in het binnenverblijf. Het was een heel snelle bevalling. Na de geboorte at de moeder meteen de placenta op, omdat hier veel goede voedingsstoffen in zitten. De moeder houdt het jong nog dicht tegen zich aan. 

De gorillagroep in Artis bestaat uit één zilverrug, drie volwassen vrouwtjes en vijf jonge mannetjes. De vrouwtjes zijn ervaren moeders. Ze hebben inmiddels allemaal meerdere jongen gekregen.
Voor moeder Sindy is het haar vijfde voldragen zwangerschap; haar eerste twee jongen zijn doodgegaan, haar andere twee zoons zijn nog steeds in Artis.
De andere gorilla’s waren tijdens de bevalling onrustiger dan normaal. Vooral Sindy’s zoon had veel interesse in zijn moeder. Hij snuffelde telkens op de plekken waar zij had gezeten.
De zilverrug gedroeg zich ook na de geboorte anders: hij gooide met voorwerpen en liet zo beschermend gedrag zien.

Een pasgeboren gorilla weegt bij de geboorte zo’n 1.750 gram. Veel minder dan een mensenbaby, die gemiddeld 3.500 gram weegt. Dit verschil halen ze snel in. Een gorillajong ontwikkelt zich namelijk bijna twee keer zo snel als een mensenbaby. Ze kunnen direct hun hoofd overeind houden en hebben een veel krachtiger grijpreflex. Al met zes maanden kunnen jonge gorilla’s lopen.
Tot het vierde jaar blijven ze drinken bij hun moeder.

De westelijke laaglandgorilla is een ernstig bedreigde diersoort. Artis doet mee aan het Europese fokprogramma voor de westelijke laaglandgorilla (Gorilla gorilla gorilla). De mens vormt in het wild de voornaamste bedreiging voor gorilla’s, vooral doordat hun leefgebied steeds meer versnippert, en door het doden van de dieren voor voedsel (‘bushmeat’).

20160201 ArtisGorilla640