featured_header_zoonews.jpg

ARTIS biedt nieuwe blik op de zeeleeuwen

Rol van de mens in onderzees ecosysteem zichtbaar gemaakt

Afgelopen week heeft de dierentuin van Amsterdam, ARTIS, de vernieuwde Robbenzaal geopend. Deze zaal biedt een nieuwe blik op de groep zeeleeuwen en op de Afrikaanse pinguïns, eiders en roze pelikanen die met hen samenleven.

20171003 ArtisZeeleeuw180De bezoeker komt alles te weten over de natuurlijke leefwereld van de Californische zeeleeuw: de kelpwouden langs de kust van Noord-Amerika. Zo wil ARTIS bezoekers inspireren zorg te dragen voor het ecosysteem onder water. De ARTIS-bezoeker krijgt niet alleen overdag, maar ook ’s avonds tijdens evenementen een onderwaterbeleving van de zeeleeuwen. De groep zeeleeuwen bestaat uit een mannelijke en vier vrouwelijke zeeleeuwen.

Californische zeeleeuwen leven voor de Noord-Amerikaanse kust en hebben een voorkeur voor zeegebieden met kelp. Dat zijn onderzeese wouden van grote slierten bruinwieren, rijk aan allerlei diersoorten, planten, en microben. Voor veel vissoorten is het kelpwoud een kraamkamer voor hun jongen.
Zeeleeuwen kunnen er schuilen en hun voedsel bij elkaar zoeken.

In de vernieuwde Robbenzaal komt de bezoeker alles te weten over de samenhang in dit ecosysteem.  De relatie tussen mens en natuur staat centraal, want de mens kan zowel positieve als negatieve impact hebben op het kelpwoud. In het zeeleeuwenbassin is een kelpwoud nagebootst. De kelp in het zeeleeuwenbassin biedt, net als het laten samenleven van verschillende diersoorten in één verblijf, gedragsverrijking voor de dieren.

Dineren met zeeleeuwen op de achtergrond
De vernieuwde Robbenzaal besteedt aandacht aan behoud van de natuur, maar is naast publieksruimte ook een evenementenlocatie.
ARTIS is een stichting en een erkend goed doel. Evenementen in de Robbenzaal dragen hier aan bij.
De zaal kan worden omgetoverd tot een plek waar diners, presentaties en feesten plaatsvinden, waarbij het licht de indruk wekt dat je – net als de zeeleeuwen – onder water bent.

20171003 ArtisZeeleeuw640

ARTIS vernieuwt
ARTIS is sinds 2005 bezig met grootschalige vernieuwingen, waarmee meer ruimte voor dieren en planten, voor educatie en voor erfgoed wordt gecreëerd.

Foto's: ARTIS, Ronald van Weeren