featured_header_zoonews2.jpg

GaiaZOO breidt uit met berberapen

Lynxen verhuizen voor derde keer

In 2017 wordt de dierencollectie van de Nederlandse dierentuin GaiaZOO uitgebreid met berberapen. Dit worden de eerste én de laatste dieren die bezoekers zien tijdens een bezoek aan GaiaZOO.

20161223 GaiaZ Berber180Het verblijf van de berberapen wordt gebouwd in het gebied ‘Taiga’ en heeft een oppervlakte van maar liefst 4.000m2.
Het leefgebied van de berberapen strekt zich van het begin tot het hart van het park en omvat onder meer het huidige lynxenverblijf. De lynxen verhuizen op hun beurt naar een nieuw verblijf dat ruim twee keer groter wordt dan het huidige. Dit alles past in de filosofie van GaiaZOO om te kiezen voor optimaal dierenwelzijn in zeer natuurlijke omstandigheden. De bezoeker loopt straks tussen beide diersoorten door en vervolgt zijn weg naar de onlangs geopende Taiga | Volière met onder meer vale en monniksgieren. Van daaruit gaat het verder langs de eveneens in 2016 toegevoegde kamelen en rode panda’s. In de Taiga van GaiaZOO leeft een unieke collectie dieren van het Noordelijk halfrond.

Een bezoek aan de Limburgse dierentuin start en eindigt straks met berberapen (‘macaca sylvanus’). Dat lijkt onlogisch, maar vlakbij het Limburgse Tegelen zijn fossiele resten van deze apensoort van ruim een miljoen jaar geleden gevonden, waaruit blijkt dat hun verspreidingsgebied zich ooit tot in Zuid-Limburg uitstrekte.
Makaken hebben van alle apen de noordelijkste verspreiding; ook in koudere klimaten kunnen ze goed leven. Waarschijnlijk leefde de 'makaak van Tegelen' dan ook niet in een heel warm klimaat.

Door het intergreren van de berberapen in GaiaZOO wil het dierenpark extra aandacht besteden aan het natuurbehoud van deze ernstig bedreigde diersoort, die alleen nog in Marokko en Algerije voorkomt.  In het verleden leefden berberapen in grote delen van noordelijk Afrika en zuidelijk Europa. De afgelopen decennia raakte deze aap bedreigd door houtkap en begrazing door vee. Ook worden berberapen verhandeld als huisdier of ter vermaak van toeristen ingezet.
GaiaZOO wil een actieve bijdrage aan de instandhouding van de soort leveren door het Europese fokprogramma van deze soort te coördineren. De apen in de dierentuin zijn daardoor de ambassadeurs van hun bedreigde soortgenoten in het wild.
Daarnaast steunt de natuurbehoudstichting Gaia Nature Fund ook het dierenbeschermingsproject in Marokko.

20161223 GaiaZ Berber640

Voor de lynxen betekent dit reeds de derde verhuizing naar steeds een groter verblijf. Dit is gelegen tussen het nieuwe apenverblijf en ‘Limburg’, het centrum van de ZOO. Hoewel van nature een solitaire roofkat, kan de groep in GaiaZOO het goed met elkaar vinden en zorgen ze voor veel nageslacht en dus biedt de dierentuin ze graag nog méér ruimte.
Omdat de soort ook in het wild steeds vaker de Limburgse grenzen oversteekt vanuit de Ardennen en de Eiffel is het logisch om hun nieuwe verblijf ook in het Limburgse hart van GaiaZOO te laten starten. Waar tot voor kort nog de laplanduilen, sneeuwuilen en bevers zaten, komt straks dus een prachtig nieuw lynxenverblijf.