featured_header_zoonews.jpg

3 Bellewaerde-bizons terug naar vrije natuur

Succesvol herintroductieprogramma

Bellewaerde neemt sinds 2012 deel aan het Europese Kweekprogramma van de wisent, of de Europese bizon. Drie wisents uit Bellewaerde zijn in kader van dat programma op weg naar de Tarcu Mountains in Roemenië voor een herintroductie in de vrije natuur.

20160610 Bellewaerde Wisent180Het kweekprogramma in Bellewaerde is alvast een succes: het Ieperse park mocht reeds meerdere malen een blije aankondiging maken. Voor de eerste keer worden drie van deze 'bellewaerde' bizons uitgezet in het wild. Het herintroductieproject is een initiatief in samenwerking met Rewilding Europe en WWF Romenië. In totaal zijn er nu dan nog 6 bizons in het park.

De wisent is het grootste zoogdier van Europa. Ze worden vaak ook de Europese bizon genoemd. Hun oorspronkelijke leefgebied was Oost-Europa, maar ten gevolge van de Eerste Wereldoorlog was de diersoort volledig uitgestorven in het wild. Dankzij verschillende kweekprogramma's en herintroduceringsprojecten ontstond er opnieuw een wilde populatie. Er leven slechts een 3000-tal Europese Bizons in vrije of semi-vrije kuddes.

De drie wisents die werden geherintroduceerd zijn Estorat, Ipsa en Ipsos. Op zaterdag 11 juni werden de bizons losgelaten in een acclimatisatie zone van zo'n 15 hectare waar ze een aantal weken zullen verblijven tot ze zich hebben aangepast en een sociale kuddestructuur hebben gevormd.
Snel daarna, zullen ze een rewilding zone van 150 hectare betreden.
Eenmaal de kudde de release zone heeft verlaten, zullen er geen menselijke tussenkomsten meer zijn. Dan maken ze integraal deel uit van het natuurlijke ecosysteem in het 59.000 hectare grote Tarcu Mountains Natura 2000 gebied, als onderdeel van het herintroductieproces van deze legendarische diersoort.

Tot 2024, zullen Rewilding Europe en WWF Roemenië verder Europese bizons herintroduceren in de Zuidelijke Karpaten, om zo een levensvatbare populatie van ten minste 300 dieren uit te bouwen.

20160610 Bellewaerde Wisent640

Bellewaerde blijft zich, als officieel gecertificeerde dierentuin, onvoorwaardelijk inzetten voor het Internationale Kweekprogramma van deze diersoort. Behalve de wisent neemt Bellewaerde ook deel aan een herintroductieprogramma voor de amoerluipaarden.