featured_header_zoonews.jpg

Orang-oetans in Pairi Daiza

Eerste grote apen voor Pairi Daiza

Pairi Daiza stelt dit jaar een nieuw verblijf voor met Sumatraanse orang-oetans: 2 van deze mensapen zijn eventjes geleden reeds aangekomen in het Belgische dierenpark. Het zijn de eerste grote apen in de Tuin.

20160608 PD OO180De twee Sumatraanse orang-oetans kwamen enkele weken geleden aan vanuit enerzijds Duitsland, en anderzijds de Tsjechische Republiek. Sinta is een 22-jarige vrouwtje, die overkwam uit de Zoo van Stuttgart: Zij vertoeft nu in een nieuw verblijf in de Kunstenaarswoning in het “Royaume de Ganesha”. Ze deelt deze leefruimte met Gimpa, een 11-jarig mannetje. Gempa kwam dezelfde dag toe vanuit Praha Zoo (Praag). Sinta en Gempa werden door EAZA (European Association of Zoos and Aquaria) op basis van genetische criteria uitgekozen om in Pairi Daiza het Europees kweekprogramma (EEP) verder te zetten.

Er bestaan 2 verschillende soorten orang-oetans: de Borneose orang-oetang en de Sumatraanse orang-oetan. Deze laatste wordt beschouwd als ernstig bedreigd. De UICN Redlist plaatste de Sumatraanse orang-oetan binnen de categorie van de kritisch bedreigde diersoorten. Bij de laatste telling (2004) werden er slechts 7.300 in het wild geteld. Het uitsterven van hun soort is te wijten aan de ontbossing van hun natuurlijk habitat. Het eiland Sumatra verloor in de laatste 30 jaar meer dan de helft van haar tropisch regenwoud ten voordele van onder meer palmolieplantages.

Tegenover zijn Borneose soortgenoot, worden de Sumatraanse orang-oetans beschouwd als socialere wezens. Ze eten eveneens meer insecten en fruit. De orang-oetan leeft voornamelijk in de bomen en zet zelden een voet op de grond.
Waarschijnlijk heeft de aanwezigheid van de Sumatraanse tijger in zijn natuurlijk habitat veel te maken met deze aangeboren voorzichtigheid. Het regenwoud van Sumatra is overigens de enige plaats ter wereld waar zowel tijgers, olifanten, neushoorns en orang-oetans samen leven. Het verdwijnen van het regenwoud betekent ontegensprekelijk het verdwijnen van deze
diersoorten alsook een groot deel van de tropische flora. Omdat de orang-oetan een fruiteter is, staat hij garant voor het verspreiden van zaadjes in het regenwoud en dus ook de biodiversiteit van de planeet.
De Sumatraanse orang-oetan wordt gekenmerkt door zijn rosse vacht, lange armen en benen en opponerende duimen die hem in staat stellen om werktuigen te bouwen waarmee hij gemakkelijker aan zijn voedsel kan geraken of honing uit een bijennest kan prutsen.

20160608 PD OO640

Sinta en Gempa’s nieuw verblijf in de Kunstenaarswoning is een authentieke Thaise woning van 1.100 m². Geïnspireerd op het vroegere rijk van Annam, werd deze woning door de teams van Pairi Daiza en Chinese ambachtslui volledig aangepast aan de noden van de dieren. Beiden orang-oetans reisden vanuit hun park van oorsprong naar Pairi Daiza, in het bijzijn van hun verzorgers. Zij blijven een paar dagen in het land om de eerste contacten tussen Sinta en Gempa te vergemakkelijken.
Sinta en Gempa zullen de nodige tijd krijgen om zich aan te passen aan hun nieuw verblijf, hun nieuwe verzorgers en aan elkaar. Zelfs enkele weken nadat beide mensapen zijn toegekomen, heeft een ontmoeting nog niet plaats gevonden. Orang-oetans zijn heel intelligente apen, maar ook heel gevoelige dieren. Daarom is het belangrijk om stap voor stap vooruitgang te boeken, en hiervoor de nodige tijd te nemen. Het is daarom ook bijzonder moeilijk om nu al te voorspellen wanneer beiden zichtbaar zullen zijn voor het publiek.