Familie verhuist vanuit Hannover

Pairi Daiza had in in 2014 al geschiedenis geschreven met onder meer de komst van de reuzenpanda's, nu mag het prachtige dierenpark ook nog een familie van 5 olifanten begroeten.

20141007-PD-elephant180De matriarch Khaing Hnin Hnin is 32 jaar oud. Zij komt samen met haar drie dochters Farina (11 jaar), Soraya (3 jaar en 9 maanden) en Malay (anderhalf jaar). Het derde jong is de baby van Farina en dus de kleindochter van Khaing.
Hnin Hnin: een vrouwtje met de naam Amithi (1 jaar en 9 maanden). Dit prachtige gezin krijgt nog uitbreiding, Farina verwacht immers een tweede baby die in de lente van 2015 in Pairi Daiza geboren zal worden.

Door verschillende geboortes tijdens de voorbije jaren in Hannover en de daaruit volgende uitbreiding van de groep (14 olifanten in Hannover-Zoo) en de wens om de bestaande kuddes zoveel mogelijk rust te bieden, heeft de zoo van Hannover de aanbeveling van de EEP-coördinator opgevolgd en één van de twee families aan Pairi Daiza toevertrouwd. Op die manier kunnen de familie in Hannover en die in Pairi Daiza zich volledig ontwikkelen op hun eigen territorium.

De Directies van beide dierentuinen hadden elkaar reeds meerdere malen ontmoet om deze komst voor te bereiden. In het grootste geheim werden de nodige werkzaamheden uitgevoerd om dit prachtige gezin van onderdak te voorzien. De olifanten blijven nu minstens vijftien jaar in Pairi Daiza. Door deze uitzonderlijke komst van de vijf olifanten werd een nieuw gebied voor de olifanten aangelegd. Het nieuwe project met Indische inslag wordt pas volgend seizoen onthuld, daar Pairi Daiza binnen nauwelijks vier weken al sluit (op 3 november).
Pairi Daiza wil alle Aziatische olifanten in dezelfde zone onderbrengen (in de ruime omgeving van de Tempel van Ani) zodat ze zoveel mogelijk sociale contacten kunnen onderhouden.
Er komen twee groepen om de hiërarchische banden die van nature werden gesmeed door de dominante vrouwtjes te behouden: Poh-Chin, Khaing Hnin Hnin, haar dochters en kleindochter enerzijds en Mala, Rani en May in de tweede groep. Chamundi, die zich nog niet heeft voortgeplant maar waarvoor de wetenschappers grote hoop koesteren, zal in de buurt leven maar houdt niet van het leven in groep, in tegenstelling tot Poh-Chin die veel socialer is. Met twee mannetjes zoals Poh-Chin en Chamundi en de vrouwtjes die voortaan gaan samenleven in Pairi Daiza hopen we natuurlijk om tijdens de komende jaren nieuw leven te mogen verwelkomen.

Vorige week namen de bezoekers van Pairi Daiza afscheid van twee olifanten-stieren, Khin en Valentino naar de dierentuinen van Heidelberg en Berlijn.

20141007-PD-elephant640

Pairi Daiza zet zich alvast dubbel en dik in om deze bekende olifantensoort in leven te houden. Zo wordt deelgenomen aan het beschermings‐ en voortplantingsprogramma van de Aziatische olifant in Europa en ook in Azië... Pairi Daiza financiert voor 250.000 euro de bescherming van een zone voor olifanten in de provincie Riau (Sumatra). De Aziatische olifant is met uitsterven bedreigd (UICN: "in gevaar").
De bossen in het zuiden van Azië zijn onder invloed van de activiteit van de mens steeds kleiner geworden. Een olifant heeft 200 kg planten per dag nodig om te overleven ... dat wordt bemoeilijkt door de fors toenemende demografie in deze streken en de transformatie ervan in teeltzones voor de mens.
Pairi Daiza wil zich nu nog meer inzetten om het welzijn van zijn olifanten te vergroten door de groep uit te breiden, de contacten tussen de olifanten te bezorgen, door hen een steeds groeiend gebied toe te kennen en hen de verrijkingen te bieden die ze nodig hebben. De precieze datum van de komst van de olifanten wordt niet meegedeeld om de Belgische en Duitse teams zoveel mogelijk rust te gunnen bij het vervoer en de overplaatsing van deze dikhuiden. Pairi Daiza zal na de overplaatsing en nadat de olifanten hun intrek hebben genomen in de Tuin een mededeling doen.