featured_header_zoonews2.jpg

Artisplein in Amsterdam

Artisplein en de gerestaureerde Ledenlokalen geopend

Amsterdam heeft een nieuw plein, het Artisplein. Natura Artis Magistra geeft daarmee het plein als openbare ruimte aan de stad en de provincie.

Abdeluheb Choho, wethouder van Amsterdam, en Elvira Sweet, gedeputeerde van de Provincie Noord-Holland, namen het straatnaambordje Artisplein in ontvangst. De honderden bezoekers die bij de opening aanwezig waren, namen het plein meteen in gebruik. Tussen de 19de-eeuwse monumentale gebouwen, het geruis van het water en de platanen genoten ze van het nieuwe terras aan de flamingovijver en zochten verkoeling bij de fontein.
Met de opening van het Artisplein is een volgende mijlpaal bereikt in de grootschalige vernieuwing van Artis.

20140910-Artis180Stad in het park, park in de stad
Het nieuwe Artisplein ligt op de hoek van de Plantage Kerklaan en de Plantage Middenlaan. Aan het plein bevinden zich 2 rijksmonumenten van allure: het Groote Museum (1851-1854) en de net gerestaureerde Ledenlokalen (1870-1893). Daarin bevinden zich onder meer het nieuwe café-restaurant de Plantage, studio Artis en historische vertrekken.

Om het Artisplein op te lopen moet je geen kaartje betalen. Hier lijkt de tijd alvast trager te tikken. Je kunt er een stoel bij de vijver zetten, en kijken hoe de statige flamingo's daar op hun gemak staan te staan. Op het plein stonden al grote platanen, en er zijn grote nieuwe bomen geplant.
Het Artisplein wil laten zien dat Artis naast park in de stad ook ‘stad’ in het park is. Cultuur en natuur voeden elkaar.

Grootste collectie lepelaars
Aan de parkzijde wordt het plein afgesloten door een fontein, de ‘Watertafel’. Die loopt parallel aan de Hollandse Polder, een monumentale volière met daarin de grootste collectie lepelaars (Platalea leucorodia) ter wereld.
De lepelaars en andere weidevogels leven er in het landschap zoals het was voordat de stad hier kwam. Een bakstenen ‘tapijt’, ontworpen door landschapsarchitect Michael van Gessel, brengt de verschillende delen van het plein bij elkaar.

Het nieuwe café-restaurant de Plantage is opgezet door de ondernemers van café-restaurant Dauphine en café-restaurant Amsterdam. Chef-kok Koen van Brunschot zal de keuken gaan leiden. Het café-restaurant opent op 12 september om 15.00 uur.

20140910-Artis640

Artis vernieuwt
In een wereld waarin een fragiele relatie bestaat tussen mens en natuur, wil Artis liefde en zorg voor de natuur stimuleren en uitgroeien tot het meest toonaangevende instituut op dit gebied. Om dat mogelijk te maken, is er een plan gemaakt, waardoor Artis ook in de toekomst haar maatschappelijke taken kan vervullen, onder de noemer: Artis Vernieuwt. Met de grootschalige vernieuwing van Artis wordt meer ruimte voor dieren en planten, meer ruimte voor educatie en meer ruimte voor erfgoed gecreëerd. Met de vernieuwing, restauratie en herbestemming van de Ledenlokalen, de opening van het Artisplein, café-restaurant de Plantage en Studio Artis en de opening van Micropia (in oktober) bereikt Artis een volgende mijlpaal.