featured_header_zoonews.jpg

Artis opent oudste deel monumentale Fazanterie

Vernieuwingsproject Natura Artis Magistra

Natura Artis Magistra is sinds 2005 bezig met grootschalige vernieuwingen, waarmee meer ruimte voor dieren en planten, voor educatie en voor erfgoed wordt gecreëerd. 

20140730-Artis-masman180Het oudste gedeelte van de Fazanterie, het Masmanhuisje, in Artis is weer open voor publiek. Het afgelopen jaar heeft Artis dit rijksmonument van voor de oprichting van het park gerestaureerd. Onder andere de zwarte kroonkraanvogels, Maleise jaarvogels en de met uitsterven bedreigde roodsnavelhokko leven in dit deel van de Fazanterie.

Artis heeft de volières van de Fazanterie zo optimaal mogelijk ingericht voor alle vogelsoorten zodat zij zich kunnen voortplanten. Hiermee levert Artis een belangrijke bijdrage aan het Europese fokprogramma van deze vogelsoorten.

De Fazanterie bestaat uit drie gebouwen die elk hun eigen geschiedenis hebben. De kern van de Fazanterie is het Masmanhuisje, ook wel de Grote Volière genoemd. Dit gebouw stamt uit de tijd van voor de oprichting van Artis en was een buitenhuis van de heer J. Masman. Het huis werd aangekocht in 1863 door Natura Artis Magistra. Vijf jaar later werden er grote volières aangebouwd. Het aantal vogels groeide snel en al gauw kwam er behoefte aan een echte Fazanterie. In 1872 is de westelijke Fazanterie gebouwd. Niet lang daarna ontstond er weer ruimtegebrek en is in 1888 de tweede, meer oostelijk gelegen vleugel gebouwd.

De vernieuwing van de Fazanterie gebeurde in drie fases. Eerst is in 2011 de westelijke vleugel afgebroken en opnieuw opgebouwd. In 2012 stond de restauratie van de monumentale oostvleugel op de planning. En dit jaar is ter afronding van het ensemble het Masmanhuisje gerestaureerd.

Kleuronderzoek heeft uitgewezen dat het Masmanhuisje in de tijd dat het er staat, in totaal acht keer een andere kleur heeft gekregen. Het Masmanhuisje was al jaren wit, maar onder afgebladderde stukjes verf waren andere kleuren te zien. Op verschillende plekken van de gevel zijn daarom de verflagen laagje voor laagje door kleurexpert Leonieke Polman weggestoken, zodat ‘kleurtrappen’ ontstonden. Dit gaf een kijkje in de kleurgeschiedenis van de Fazanterie. De originele kleur bleek lichtroze te zijn. Die kleur heeft het Masmanhuisje daarom weer gekregen.

20140730-Artis-masman640

Foto Artis: Ronald van Weeren