featured_header_zoonews.jpg

Ijsbeer op bezoek bij Artis

Expositie voor behoud leefgebied ijsbeer

Artis heeft een ijsbeer op bezoek, alleen geen levende. Deze opgezette ijsbeer heeft tot zijn dood in Artis geleefd en is een jaar lang te bewonderen in de expositie ‘IJsbeer en de mens’ in het Aquarium.

20140603-Artis-ijsbeer180Dat geldt ook voor de allereerste tekeningen van de ijsbeer, een ijsbeerjong op sterk water en een kunstwerk gemaakt door Inuit-eskimo’s. In deze tentoonstelling is er aandacht voor hoe de eeuwenoude relatie tussen ijsbeer en de mens is veranderd. Dit heeft direct invloed op het leefgebied van de ijsbeer. Met deze expositie vraagt Artis aandacht voor het behoud van het leefgebied van deze diersoort.

Ondanks dat er geen ijsbeer meer in het park verblijft, heeft Artis nog steeds een bijzondere band met dit diersoort. Zo is Artis coördinator van het Europese fokprogramma van de ijsbeer. Dit betekent dat er gekeken wordt naar de genetische en demografische samenstelling van de ijsbeerpopulatie in Europese dierentuinen, dat de populatie gemanaged wordt, en dat er toezicht is op de verblijven van de ijsberen. Met deze tentoonstelling steunt Artis de Pole to Pole campagne van EAZA (European Association of Zoos and Aquaria).

Pole to Pole campagne: trek de stekker eruit
Het smelten van het van het ijs op de noordpool wordt voor een deel veroorzaakt door de mens. Ons grote fossiele brandstofgebruik en de toenemende industrialisatie zorgen voor uitstoot van koolzuurgas waardoor de temperatuur toeneemt. Dit is een van de redenen dat in de afgelopen dertig jaar het ijs op de noordpool is gehalveerd. Door de afname van het ijs brengen steeds meer ijsberen een groot deel van het jaar door in een begroeide en groene omgeving. Hun jachtgebied, de ijszee met ijsbergen en schotsen, ligt achter de horizon. Voedsel, zoals zeerob en vis, is in dit ijsvrije landschap nauwelijks te vinden. Hierdoor komen de ijsberen gevaarlijk dichtbij de bewoonde wereld. Want waar de mens is, is eten. En dat loopt meestal slecht af voor de ijsbeer.

20140603-Artis-ijsbeer640

In 2013 heeft EAZA de tweejarige Pole to Pole campagne gelanceerd en zet zich hiermee in voor het behoud van het leefgebied van onder andere de ijsbeer. Met de slogan ‘pull the plug’ roepen zij mensen op om de stekker uit het stopcontact te trekken, wanneer apparaten niet worden gebruikt. Dit bespaart energie en heeft daardoor een positieve uitkomst op het klimaat van zowel de noord- als zuidpool. Kijk voor meer informatie op www.poletopolecampaign.org