featured_header_zoonews2.jpg

Akkoord over buitenzijde bouwproject Zoo

Project Ommeganckstraat hertekend

Toen ZOO Antwerpen eind verleden jaar het openbaar onderzoek aanplakte over de geplande Savanne-uitbreiding aan de Ommeganckstraat en de Ploegstraat, kwam de buurt massaal in het verweer met bezwaarschriften, affiches en banners. “We hebben het vooral moeilijk met één langgerekte, blinde muur in de Ommeganckstraat. Laat een gebouw een gebouw zijn en de tuin een tuin. We willen openheid en groen om de leefbaarheid te bevorderen,” stelde Rita Mosselmans van Buurtvereniging De Ploeg, die zeven buurtverenigingen van de Kievitwijk groepeert.

2014-01-ZooAntwerpenMaster180Op initiatief van Koen Kennis, Antwerps Schepen van toerisme, vond inmiddels overleg plaats tussen ZOO Antwerpen en De Ploeg. Als gevolg hiervan ligt nu een nieuw ontwerp op tafel voor de buitengevel aan de Ommeganckstraat en de Ploegstraat. Voor de realisatie van dit nieuwe ontwerp voorziet de Zoo €300.000 extra aan financiële middelen.

Hiermee komt ZOO Antwerpen deels tegemoet aan de bezorgdheden van de buurtbewoners.
In hun bezwaarschriften en affiches hadden de bewoners aangegeven wat het bouwproject niet mocht zijn: asociaal, eenzijdig, onveilig. Met de aanpassingen van de gevelpartijen wordt het beeld van een blinde muur weggewerkt. In de plaats komt een aaneenschakeling van diverse gevels die transparanter en visueel aantrekkelijker zijn, met o.a. grote glaspartijen ter hoogte van het restaurant en het buffel-vogelgebouw. De baksteenpatronen in de gevel variëren van etnisch tot modern met verborgen en speelse inkijken in de gebouwen.
Voorbijgangers en bewoners zullen inzage krijgen in de "back stage werking" van de Zoo. ‘Laat een gebouw zichtbaar een gebouw zijn’: die wens van de buurt is ingewilligd.

De bewoners hadden ook aangegeven wat het project, vanuit de stad gezien, wel moest zijn: open, groen, licht. Daaraan wordt slechts ten dele tegemoetgekomen in de aanpassingen, aangezien het ontwerp van het bouwproject gebaseerd blijft op de eis van Onroerend Erfgoed om dit monument te concipiëren als een besloten tuin. De groene long die de Zoo is, wordt weggestopt voor een wijk die eerder een steenwoestijn is. Dat blijft een gemiste kans. Zo vindt De Ploeg het jammer dat er geen mogelijkheid bleek om de huidige open visuele relatie in stand te houden tussen de dierentuin en de as van de Tuinbouwstraat die uitloopt op het Giraffenplein. Voorts bepleiten de wijkbewoners nog steeds een abonnee-ingang aan die zijde en dat het restaurant in de toekomst vanuit de Ommeganckstraat toegankelijk zou kunnen worden.

Vanuit de buurt en het stedelijk leven bekeken blijft dit een compromis, vindt De Ploeg, maar men is blij met de inspanningen van ZOO Antwerpen die zullen leiden tot een meer kwaliteitsvol straatbeeld en men hoopt dat bij verdere ontwikkelingen inspanningen zullen worden geleverd om het groen en het licht van de dierentuin tot op straat te laten komen. De dierentuin hoeft zich niet te verbergen voor haar omgeving. Het is een mooie dierentuin, vinden de buurtbewoners (van wie velen een abonnement hebben) en dat mag geweten zijn.

Ook de verantwoordelijken van de Zoo zijn tevreden met dit compromis. “Deze oplossing geeft de Zoo een extra mooie gevel en brengt de Zoo dichter bij de stad en de Zoo-buurt. Tegelijkertijd slaagt de Zoo erin met deze verbouwingen een ambitieus en toekomstgericht programma te realiseren, dat de bezoekers zeker zullen appreciëren,” volgens Dries Herpoelaert, directeur van de KMDA.

Schepen Koen Kennis besluit “Ik ben bijzonder tevreden dat we erin geslaagd zijn om via constructief overleg dit compromis te bereiken. We hebben hier een goed evenwicht gevonden tussen de noden van de ZOO, die grote ambities koestert, en de levenskwaliteit in de woonbuurt rond de ZOO. Tenslotte is de Antwerpse ZOO een echte stadsdierentuin.”

De stad nam het voortouw in deze ontwikkeling maar ook het district Antwerpen zal een inspanning doen. Districtsschepen Paul Cordy heeft toegezegd om van de Ommeganckstraat en Ploegstraat groene straten te maken. Als de bouwwerken hun einde naderen, zal het district zorgen voor bomen en voor bijkomende verlichting.

2014-03-19-ZooA-Ommeg420

Deze omslag in het verhaal is geen eindpunt. ZOO Antwerpen en de Zoobuurt zullen elkaar blijven ontmoeten. Om te beginnen heeft directeur Dries Herpoelaert de buurt al uitgenodigd voor een preview waarbij hij het hele masterplan van ZOO Antwerpen zal toelichten, zodat de buren inzicht krijgen in wat er nog allemaal te gebeuren staat, want dat is nogal wat. De zoo zal over verdere ontwikkelingen met de buurt blijven overleggen. De Ploeg van haar kant nodigt Dries Herpoelaert graag uit op een wandeling om kennis te maken met zijn Zoo-buurt.

Deze renovatie in de Zoo van Antwerpen wordt mogelijk gemaakt door de nauwe samenwerking tussen de KMDA als bouwheer, de Stad Antwerpen en een multidisciplinair ontwerpteam bestaande uit ELD Partnership, Studio Farris Architects, Origin Architecture & Engineering (voor de restauratie) en Fondu Landscape Architects (voor de landscape).