featured_header_zoonews2.jpg

Zoo van Kopenhagen onder vuur

Was euthanasie van een giraf nodig?

Deze week werd het nieuws gedomineerd door het bijzonder wrede verhaal omtrent de giraf-doding in de Zoo van Kopenhagen.

Op zondagmorgen werd Marius, een jonge giraf, geëuthaniseerd ondanks het feit dat het dier nog in goede gezondheid verkeerde. Verschillende protestacties van dierenliefhebbers, die na de feiten verder escaleerden, konden Marius niet redden.

2014-02-11-ZooK-Giraf180Het was een vreemde beslissing op het eerste zicht. Marius was een jonge netgiraf die niet geschikt om opgenomen te worden in het voortplantingsschema van EAZA, de overkoepelende organisatie van dierentuinen en aquaria. Zij zien erop toe dat er geen inteelt is tussen de betrokken dieren. In de Deense hoofdstad kon de giraf, die naar de volwassenheid toegroeide, niet meer blijven en in het EAZA-netwerk werd geen enkel dierenpark gevonden waartoe deze netgiraf zou kunnen verhuizen. De netgiraf is een eerder zeldzame ondersoort van de giraffen. ZE wordt soms ook wel de Somalische giraffe genoemd, verwijzend naar haar natuurlijke habitat. In dierentuinen treft men veeleer Rothschildgiraffen aan, een andere giraffe-ondersoort.
Enkele dierentuinen, die niet verbonden zijn aan EAZA, hadden nochtans aangegeven dat Marius bij hen terecht zou kunnen. Zo was er de Zweedse zoo van Frösö en het Nederlandse dierenpark Landgoed Hoenderdaell dat de giraf wilde redden.

Het is een beetje jammer dat het dier geen verdere kansen kreeg omdat men het been stijf hield mbt. tot de EAZA regelgeving. Om inteelt te voorkomen is het begrijpelijk dat men niet zomaar dieren bij elkaar kan zetten, maar er is meer dan het procedure-aspect. Een dierentuin, en zeker een bij EAZA aangesloten dierenpark, streeft ernaar om de dieren zo goed mogelijk op te vangen, met aandacht voor onder meer hun welzijn. Dit is dan zo in tegenstelling met de genomen beslissing hier. 

2014-02-11-ZooK-Giraf420

Het heeft er alvast toe geleid dat men het aftreden heeft geëist van de directeur van Zoo Kopenhagen, Bengt Holst. De manier waarop het dier met een kogel werd omgebracht en de openbaarheid van deze actie heeft op een enorm protest gestoten, in die mate dat zelfs personeelsleden van de zoo en hun familie met hun leven bedreigd worden. Dat is uiteraard een stap te ver, maar het is duidelijk dat deze gebeurtenis een hele schokgolf heeft teweeg gebracht. Hopelijk opent dit ook de ogen van EAZA om rekening te houden met zo'n gevallen, waarbij ze eventueel beter opteren om bvb fokprogramma’s stop te zetten door enkel mannetjes of enkel vrouwtjes te houden. Zo kan er tenminste niet voortgeplant worden wanneer dit niet nodig is...
Maar of dat dit zo natuurlijk is, is weer een heel andere discussie.