Ouwehands wil Berenbos renoveren

In Het Berenbos in Ouwehands Dierenpark Rhenen leven bruine beren samen met de wolven, waar ze genieten van een twee hectare groot bosperceel met onder andere een waterval, rotsen en een vijver. Hier wordt de leefomgeving van de beer in het wild zoveel mogelijk nagebootst om het natuurlijke gedrag van de beer te stimuleren. Ze krijgen een gevarieerd en seizoensgebonden dieet, gebaseerd op wat in de natuur beschikbaar is.

2013-11-Ouweh-Berenbos180Na 20 jaar intensief gebruik vertoont Het Berenbos sporen van slijtage. Sinds de begindagen zijn meer dan 25 beren naar Het Berenbos gekomen. Tijd dus voor een grote renovatie!
De burcht, de tunnel en de wandelroute worden grondig aangepakt. Er worden extra binnenverblijven gebouwd, het hekwerk aan de buitenkant wordt te zijner tijd voorzien van voederluiken en een gedeelte van Het Berenbos wordt ingericht voor beren die extra aandacht nodig hebben.

Maar hoe renoveer je een bos van twee hectare waar naast tien beren ook nog eens twee wolven rondlopen?
Er is eerst gezocht naar tijdelijke opvang van de dieren. Dit bleek onmogelijk. De oplossing is dat het nieuwe Berenbos, of Berenbos 2.0 zoals het in de wandelgangen wordt genoemd, in verschillende fases zal worden verbouwd.
Hierbij maakt het Nederlandse dierenpark gebruik van het feit dat de beren in winterrust gaan. Een deel van de beren overwintert dit jaar in de quarantaine, de anderen verblijven buiten in één van de holen. Het Berenbos is tot het voorjaar van 2014 voor bezoekers gesloten.
In het voorjaar kunnen de beren, zodra ze ontwaken uit hun winterrust, genieten van het nieuwe Berenbos.
  

2013-11-Ouweh-Berenbos420

Het Berenbos is een initiatief van Ouwehands Dierenpark Rhenen en Alertis, stichting voor beer- en natuurbescherming.