featured_header_zoonews.jpg

Artis verwelkomt krokodillenvrouwtje

Tweede onechte gaviaalvrouwtje

In Artis leven vanaf zondag niet twee, maar drie onechte gavialen. Er leefden in Artis al een mannetje en een vrouwtje, en dit weekend is daar een tweede vrouwtje bij gekomen. Dit in de hoop dat de onechte gaviaal zich in Artis voortplant. Dit is belangrijk voor het Europese fokprogramma van deze met uitsterven bedreigde krokodillensoort.

2013-10-ArtisGaviaal180Eerder dit jaar, in juli, opende Artis een nieuw verblijf voor de onechte gavialen. In dit verblijf is het mogelijk voor de gavialen om te paren, omdat het water hier nu diep genoeg voor is. Dit in tegenstelling tot het oude verblijf. In Artis leven al jaren twee onechte gavialen, die beiden in de vruchtbare leeftijd zitten. Ze hebben zich echter nog nooit voortgeplant. Dit zou eventueel door de diepte van het water kunnen komen. Daarom heeft Artis een compleet nieuw verblijf gemaakt met poelen, een waterval en oevers waar de dieren eieren kunnen leggen. De kans op nageslacht wordt nu nóg groter door een tweede gavialenvrouwtje aan de groep toe te voegen. In de natuur leven de onechte gavialen in groepen waarbij het normaal is dat de mannetjes bij meerdere vrouwtjes voor nageslacht zorgen.

Tijdens de paring kruipt het mannetje op de rug van het vrouwtje en slaat zijn achterpoten en staart om het lijf van het vrouwtje. Hierdoor komen hun cloaca’s (de opening in het lichaam van sommige dieren waardoor zowel ontlasting en urine als genitale afscheidingen, zoals de eieren, worden afgegeven) samen en kan de paring beginnen. Tijdens het paren zakken ze meerdere keren naar de bodem en komen ze weer naar het oppervlak.
  

2013-10-ArtisGaviaal420

Waarom is de onechte gaviaal ‘onecht’?
De onechte gaviaal (Tomistoma schlegelii) lijkt op een gaviaal, maar hij wordt toch tot de echte krokodillen gerekend. Dit komt onder andere door het aantal tanden dat hij heeft, namelijk minder dan honderd. Op basis van recent DNA-onderzoek, waarbij aan de hand van het immuunsysteem wordt gekeken naar de verwantschap van dieren, blijkt dat de onechte gaviaal misschien tóch een echte gaviaal is. Sommige wetenschappers delen de onechte gaviaal op basis van dit onderzoek in een eigen onderfamilie in, maar hierover is nog geen wereldwijde consensus. Daarom noemen wetenschappers de onechte gaviaal steeds vaker ‘tomistoma’. Dit betekent ‘scherpe mond’, van het Oudgriekse tomos (scherp) en stoma (mond).

Fokprogramma
De onechte gaviaal komt voor op Maleisië, zuidelijk Myanmar en de Indonesische eilanden Borneo, Java en Sumatra. In het wild leven nog slechts 2500 exemplaren. De onechte gaviaal is ook in Europese dierentuinen een zeldzame diersoort. In maar 10 dierentuinen komt de soort voor. Daarom is er een Europees fokprogramma voor deze bedreigde diersoort. Artis kan hier nu een belangrijke bijdrage aan leveren. Artis was in 1887 de eerste dierentuin in Europa die deze soort hield.

Foto's: Artis, Edwin Butter, Ronald van Weeren