Grote krokodillen kunnen eindelijk paren in Artis

De onechte gavialen in Artis kunnen eindelijk paren. Aanstaande donderdag opent Artis het nieuwe verblijf voor deze bijna uitgestorven krokodillensoort.

2013-07-Artis-Gaviaal180In tegenstelling tot het oude verblijf is het water nu diep genoeg voor ze om te kunnen paren. In Artis leven al jaren twee onechte gavialen, een mannetje en een vrouwtje. Hoewel ze allebei in de vruchtbare leeftijd zitten, hebben ze zich nooit voortgeplant. Het was jarenlang onduidelijk waar dit aan lag. Nog steeds is de wetenschap er nog niet helemaal over uit, maar er zijn sterke aanwijzingen dat dit aan de diepte van het water lag. Daarom heeft Artis een compleet nieuw verblijf gemaakt. Het is een rivierlandschap met poelen, een waterval en oevers waar de dieren eieren kunnen leggen.

Krokodillenparing
Tijdens de paring kruipt het mannetje op de rug van het vrouwtje en slaat zijn achterpoten en staart om het lijf van het vrouwtje. Hierdoor komen hun cloaca’s (de opening in het lichaam waardoor zowel ontlasting en urine als genitale afscheidingen, zoals de eieren, worden afgegeven) samen en kan de paring beginnen. Tijdens het paren zakken ze meerdere keren naar de bodem en komen ze weer naar het oppervlak. De onechte gaviaal (Tomistoma schlegelii) maakt vervolgens broedhopen van (dood) plantenmateriaal. Deze hopen kunnen wel 60 cm hoog worden. Per broedsel worden tussen de 20 en 30 eieren gelegd. Voor krokodillen leggen ze vrij grote eieren van gemiddeld 10 cm lang. Na 72 tot 90 dagen komen de eieren uit.

Fokprogramma
De onechte gaviaal komt voor op Maleisië, zuidelijk Myanmar en de Indonesische eilanden Borneo, Java en Sumatra. In het wild leven nog slechts 2500 exemplaren. De onechte gaviaal is ook in Europese dierentuinen een zeldzame diersoort. In maar 10 dierentuinen komt de soort voor. Daarom is er een Europees fokprogramma voor deze bedreigde diersoort. Artis kan hier nu een belangrijke bijdrage aan leveren. Artis was in 1887 de eerste dierentuin in Europa die deze soort hield.

   
2013-07-Artis-Gaviaal420

Foto: Artis, Edwin Butter