featured_header_zoonews2.jpg

Monniksgier geboren in ZOO Antwerpen

Baby-gier noemt Orion

Vorige zondag is er een monniksgier geboren in ZOO Antwerpen. De vogel luistert naar de naam Orion. Zijn papa en mama, Sir en Snowflake, hebben gedurende 56 dagen om de beurt gebroed, met dit kleine dier als resultaat.

2013-05-ZooAntwerpen-gier180In de volière van de monniksgieren, in het jubileumcomplex van de ZOO (naast de zeeleeuwenshow), laat Orion zijn kopje al aan het publiek zien. Om stress bij het jonge gezin zoveel mogelijk te vermijden wordt aan de bezoekers gevraagd om rustig te zijn in de buurt van de volière en om de scheidingslijn te respecteren. Deze geboorte is uitstekend nieuws voor het Europese kweekprogramma van deze bedreigde diersoort dat door Planckendael beheerd wordt. Het is ook de eerste monniksgier die dit jaar in een Europese dierentuin geboren werd.

Orion is het eerste jong van Snowflake. Zij is in 1989 geboren in Mulhouse en werd door haar verzorgers met de hand grootgebracht. De 29-jarige Sir daarentegen, is een ervaren kweekman. Zijn ervaring blijkt erg nuttig want het koppel zorgt uitstekend voor hun jong, in het bijzonder het voederen verloopt zeer goed. Sir en Snowflake hebben alle twee in de datingvolière van Planckendael gezeten. Zij vormen een attent en solide koppel in ZOO Antwerpen sinds het einde van 2011. Vorig jaar had het koppel ook al een ei, maar dit bleek niet bevrucht te zijn. De tweede poging was duidelijk wel succesvol. Om het evenwicht van het gezin niet te verstoren, hebben we beslist om nog even te wachten met de geslachtsbepaling, het ringen van de vogel en het wegnemen van een veer voor DNA-onderzoek. Orion blijft tot deze herfst in ZOO Antwerpen, daarna verhuist hij of zij naar de volière van Planckendael.

Planckendael is Europees stamboekhouder van de monniksgieren en pakt daarom uit met een volière die de functie van datingbureau krijgt. Monniksgieren van verschillende zoos zoeken er in het kader van het internationale kweekprogramma hun ideale partner uit. Goede koppelvorming is al het halve werk om kuikens voort te brengen. Klikt het, dan is de kans op bevruchte eieren reëel.

De monniksgier, de grootste roofvogel van Europa, is een bedreigde diersoort. Verstoring van hun nestplaatsen, voedseltekort en kans op vergiftiging bracht hen in deze positie en vraagt nog steeds de nodige aandacht. ZOO Antwerpen en Planckendael doen er alles aan om de populatie in stand te houden, in dierentuinen en in de natuur. Daarom proberen we ze te koppelen in Planckendael. Dat kan vanaf het vierde of vijfde levensjaar. Regelmatig worden jonge monniksgieren van onze datingvolière en van het kweekprogramma in de natuur losgelaten.

De wetenschappelijke afdeling (Centre for Research and Conservation) tracht via genetisch onderzoek te achterhalen of het DNA van monniksgieren de partnerkeuze mee bepaalt. Hebben gieren, net als mensen, voorkeur voor een partner met een ander immuunsysteem dan dat van henzelf? Zo bebben ze ontdekt dat koppels met een klein leeftijdsverschil betere koppels vormen dan die met een groter leeftijdsverschil.

ZOO Antwerpen en Planckendael steunen de Black Vulture Conservation Foundation in Mallorca. De nesten van monniksgieren in druk toeristisch gebied worden bewaakt om verstoring te voorkomen.
   

2013-05-ZooAntwerpen-gier420

Foto's: © ZOO Antwerpen / Jonas Verhulst