featured_header_zoonews.jpg

Olifantenmatriarch vertrekt uit Artis

Win Thida zal in Kopenhagen kudde leiden

Olifant Win Thida gaat Artis na 8 jaar verlaten. In september wordt zij in het kader van het Europese fokprogramma voor de Aziatische olifant (Elephas maximus) naar Kopenhagen gebracht.

2012-08-Artis-Olifant180Win Thida is 45 jaar oud en is hiermee de oudste olifant van Artis. Win Thida heeft de olifantenkudde in Artis jarenlang geleid, zij was de matriarch. De jongere, minder ervaren olifanten konden van haar leren. In de periode dat Win Thida in Artis verbleef, heeft Thong Tai twee kalfjes gekregen: Yindee en Mumba.
Win Thida heeft Thong Tai geholpen bij het werpen en opvoeden van deze kalfjes. Thong Tai heeft nu voldoende ervaring om zelf de Artis-kudde te leiden. Win Thida zal in Kopenhagen ook de rol van matriarch gaan vervullen, net zoals zij dat jarenlang in Artis heeft gedaan.

Olifantenkoeien leven in kuddes en leren van elkaar. Aan het hoofd van de kudde staat altijd een matriarch, die de kudde bij elkaar houdt. Jonge olifanten leren van de matriarch en de andere oudere koeien in de groep. Ze leren hoe ze moeten paren, werpen en hoe ze met hun kalfjes om moeten gaan. Net zoals de meeste hogere zoogdieren weten olifanten niet uit puur instinct hoe elementaire dingen gaan. Het is dan ook van levensbelang dat ervaren olifanten in de kudde leven om van te leren. Olifantenkuddes bestaan altijd uit koeien. Bullen blijven bij de kudde waarin zij geboren zijn totdat ze ongeveer 8 jaar oud zijn. Win Thida zal in Kopenhagen niet zelf jongen krijgen, hier is zij al te oud voor. Zij zal vooral als voorbeeld dienen voor de jonge olifanten in de kudde daar.

Win Thida vertrekt niet alleen naar Kopenhagen. Haar dochter Jula gaat met haar mee. Win Thida en Jula leven al meer dan 10 jaar gescheiden van elkaar. De olifanten worden, onder begeleiding van een Artis-verzorger, in Kopenhagen herenigd. Olifanten hebben een ijzersterk geheugen. Moeder en dochter zullen elkaar direct herkennen.

Foto: Artis, Ronald van Weeren