featured_header_zoonews.jpg

Pasgeborenen in Kalahari

Pasgeboren stokstaartjes in ZOO Antwerpen

2012-07-ZooAntwerpenStokstaart180Bij de stokstaartjes in het Kalahari-gedeelte van Zoo Antwerpen, waren er vele nieuwe geluidjes waar te nemen: de verzorgers bespeurden alvast drie kleine stokstaartjes. Het aantal is slechts een schatting op basis van de piepgeluidjes, vermits de ouders hun kroost verstoppen in zelfgegraven tunnels. Vermoedelijk werden de jongen begin juli reeds geboren. Nu zullen de klimgrage jongen snel het nest verlaten en in volle glorie te bewonderen zijn. Momenteel is hun geslacht nog niet bekend, hiervoor moet de dokter langskomen, als de groep in hun nieuwe formatie gesetteld is. Stokstaartjes zijn groepsdieren. In Antwerpen waren er tot voor de geboorte slechts 4 stokstaartjes: 3 mannetjes en 1 vrouwtje. Met de drie kleintjes erbij, breidt de groep uit tot 7 dieren. 

Na een dracht van 11 weken worden de jongen blind, bijna kaal en hulpeloos geboren. Na een drietal weken worden ze mobiel en zien ze eruit om te knuffelen. Twee maanden genieten ze van lekkere moedermelk en daarna gaat de melkkraan stilletjes aan toe. Stokstaartjes eten voornamelijk insecten en spinnen en af en toe een ook een kleine hagedis, slang of vogel. In de dierentuin staat er mager vlees, sprinkhanen, meelwormen, jonge muisjes en af en toe een klein beetje fruit op hun menu. Ze zijn heel snel en kunnen snelle insecten de baas.
ZOO Antwerpen koos ervoor om zoveel mogelijk het natuurlijke gedrag bij de dieren te willen stimuleren (foerageren, op wacht staan,…) en koos ervoor om stokstaartjes, vosmangoesten en leeuwen in een gemeenschappelijk perk te tonen, net als in de natuur, een stukje Kalahari. De dieren kunnen zich op termijn en naar eigen keuze wel of niet in de gemeenschappelijke delen bewegen.
    

2012-07-ZooAntwerpenStokstaart420

     
Door deze geboorte staat het introductieproces met vosmangoesten en stokstaartjes voorlopig nog maar eens even stil. Eerder waren er al problemen met de ondertunneling. Als de jongen groter, zelfstandiger en sterker zijn, maken ze eerst kennis met de mangoesten en op termijn met de leeuwen.