featured_header_zoonews2.jpg

Kiwi voor Avifauna

 

Nieuwe kiwi voor Avifauna is geboren in Amerika

Het Nederlandse dierenpark Avifauna is de enige dierentuin in Nederland die momenteel een kiwi heeft. Het is een vrouwtje, dat te zien is in de nachtsafari. De Kiwi is een bedreigde diersoort. Er wordt vanuit gegaan dat maar 5% van de in het wild geboren kiwi’s hun eerste levensjaar doorkomt. Gelukkig is er een kweekprogramma om ervoor te zorgen dat er in dierentuinen ook een populatie wordt opgebouwd. Om ook in Avifauna te kunnen kweken, werd een hele tijd gewacht op een kiwi mannetje. Die is nu geboren in Amerika. In de herfst zal het mannetje worden overgevlogen: het is momenteel nog te jong om de lange reis te maken.


2012-06-kiwi180Wat is een kiwi eigenlijk? 

Kiwi’s zijn ongeveer even groot als een gewone kip. Ze hebben wel vleugels, maar kunnen niet vliegen. Een typerend kenmerk is dat de neusgaten zich aan het einde van de snavel bevinden. Bijzonder is dat kiwi’s van alle vogels in verhouding tot hun lichaamsgewicht het grootste ei leggen. Wel vier keer zo groot als verwacht. Dat ei wordt door de mannetjes uitgebroed. Bovendien hebben ze hebben de langste broedperiode, ongeveer 58 dagen.
De kiwi bakent zijn territorium af met uitwerpselen die flink stinken...