featured_header_zoonews.jpg

Gloednieuwe gierenvolière in Planckendael

2012-03-Planckendael-gier

Vanaf nu zitten de monniksgieren en de vale gieren samen in één grote, nieuwe volière van 870 m² in Planckendael. Egyptische aasgieren en rode wouwen komen op langere termijn deze zeven roofvogels gezelschap houden. Planckendael beschikt immers al over de nodige “gierexpertise”.

 

Planckendael helpt Europese monniksgieren koppels te vormen

Voor de monniksgieren is dit de nieuwe datingvolière, waar Europese koppels voor het leven gevormd worden. Planckendael is Europees stamboekhouder voor deze soort.
 

Grote volière

Een indrukwekkende metalen constructie van 8 hoge palen met netten vormt de nieuwe gierenvolière. Het hoogste punt reikt tot 24 meter en is een blikvanger tot ver in de omtrek. Platanen zorgen voor rustplaatsen voor de vogels. Het verblijf van
870 m² ligt vlakbij de toegangsweg. Bezoekers kunnen de dieren bewonderen langs het voetpad naar de ingang.

 
Drie verschillende giersoorten samen

In de nieuwe volière zullen 3 van de 4 Europese giersoorten samenleven. Vier  monniksgieren, drie vale gieren en een koppel Egyptische aasgieren verbroederen hier. De monniksgieren en de vale gieren hebben hun plekje al veroverd. Op de aasgieren is het nog even wachten. Maar dat doen we graag, want deze soort is sterk bedreigd en Planckendael wil graag meewerken aan de kweek van deze kleinste gier met felgele kop. Planckendael heeft de nodige knowhow wat gieren betreft. Enkel de baardgier of lammergier ontbreekt op het Europese appèl. Zij
dulden geen anderen in hun territorium. Twee rode wouwen, arendachtigen met een vorkstaart, die in hetzelfde broedgebied als de gieren leven, maken de roofvogelvolière op langere termijn compleet.

 
Datingvolière

Planckendael is Europees stamboekhouder voor de monniksgieren. Daarom zal de volière voor hen de functie van datingburo krijgen. Twee mannetjes en twee vrouwtjes monniksgieren krijgen de kans om een koppel te vormen. De dieren komen uit andere Europese zoos en zoeken in het kader van het internationale kweekprogramma hun ideale partner uit. Goede koppelvorming is al het halve werk om kuikens voort te brengen. Klikt het, dan is de kans op bevruchte eieren reëel. Van zodra de koppels gevormd zijn, gaan ze terug naar hun thuis om er te nestelen en eieren te leggen.
 

2012-03-Planckendael-gier-nieuws

 
Uitzetten

De monniksgier, de grootste roofvogel van Europa is een bedreigde diersoort. Verstoring van hun nestplaatsen, voedseltekort en kans op vergiftiging bracht hen in deze positie en vraagt nog steeds de nodige aandacht. ZOO Antwerpen en Planckendael doen er alles aan om de populatie in stand te houden, in dierentuinen en in de natuur. Daarom proberen we ze te koppelen in Planckendael. Dat kan vanaf het vierde of vijfde levensjaar. Regelmatig worden jonge monniksgieren terug in de natuur uitgezet. In november vorig jaar werden nog twee jongen van het kweek-programma in Frankrijk losgelaten.

 
Genetische voorkeur

Onze wetenschappelijke afdeling (Centre for Research and Conservation) tracht via genetisch onderzoek te achterhalen of het DNA van monniksgieren de partnerkeuze mee bepaalt. Hebben gieren, net als mensen, voorkeur voor een partner met een ander immuunsysteem dan dat van henzelf? Dat zou goede koppelvorming al een stuk vergemakkelijken en het kweeksucces verhogen.

ZOO Antwerpen en Planckendael steunen de Black Vulture Conservation Foundation in Mallorca. De nesten van monniksgieren in druk toeristisch gebied worden bewaakt om verstoring te vermijden.