Vroeger en nu

Geschiedenis en programma's

De ‘Société des Grottes de Han et de Rochefort’ werd opgericht in 1895. Deze organisatie had steeds als streefdoel om de toeristische activiteiten rond de Grotten van Han te koppelen aan het behoud van het natuurerfgoed van Han-sur-Lesse.

2014-01-25 GeschiedenisHan180Getrouw aan deze politiek voor natuurbehoud en als pionier heeft de vennootschap in 1970 een reservaat van 250 ha aangelegd. De bedoeling was toen om het ongerepte karakter van de heuvel en de uitzonderlijke natuur rond de Grot te behouden: een kalkmassief met een heel bijzondere flora, het verdwijnen van een rivier en een oude riviervallei met zijn meanders.
   

De programma’s voor bescherming, behoud en herinvoering

Vandaag heeft het Wildpark van het Domein van de Grotten van Han, naast de toeristische activiteit, 3 doelstellingen:

  • Vorming: bestaat in het sensibiliseren van het publiek voor het belang van de wilde dieren die in onze streek leven en hun rol in de ecosystemen.
  • Behoud: in dit kader participeren wij in programma’s die als doel hebben te initiëren, te observeren en raad te geven voor de teelt van een bedreigde soort met behoud van zijn natuurlijke eigenschappen. Einddoel is het herinvoeren in de natuur of een versterking van de in het wild levende populatie, door toevoeging van soorten die gekweekt zijn in dierenparken en reservaten zoals het onze.
  • Herinvoeren: met dit oogmerk neemt het domein deel aan diverse programma’s voor herinvoering van grote herbivoren in hun natuurlijk milieu en zijn we partner in tal van programma’s voor het behoud van natuurlijke soorten.

 In het Wildpark hebben wij bedreigde soorten en ‘gereconstrueerde’ soorten zoals het Przewalski-paard, de Europese bizon, de oeros en de tarpan.

In mei 2014 is er opnieuw een project Biodiversiteit en herintroductie: 2 bizons die geboren zijn op het domein zullen worden uitgezet in Roemenië, in totale vrijheid. Van de Europese bizon zijn er nog maar slechts 4000 exemplaren wereldwijd!
   

Het natuurnetwerk Natagora

Het Domein van de Grotten van Han maakt deel uit van het ‘Réseau Nature’ van Natagora. Door de ondertekening van dit certificaat engageert het Domein van de Grotten van Han zich concreet tot:

  • Geen gebruik te maken van schadelijke pesticides in het Wildpark
  • De rotswanden en de kalkgraslanden te onderhouden, te restaureren waar nodig en te beschermen
  • Te ijveren voor de biodiversiteit door late maaibeurten, een systeem van rotatie op bepaalde percelen en door open ruimtes te creëren tussen de weiden en de bossen van het Wildpark.

De toetreding tot dit handvest heeft ook gevolgen voor de voeding van de dieren. Zo engageert het park zich om de dieren van het Wildpark niet te ontwormen met producten waarvan bepaalde samenstellingen toxisch zijn. Deze toeslagstoffen kunnen immers in een later stadium insecten vergiftigen die zich voeden met uitwerpselen en die besmetten dan weer de dieren die insecten eten (vooral vleermuizen).