featured_header_zoonews.jpg

Klimaatverandering

Het woordje 'klimaatverandering' valt tegenwoordig nogal te pas en te onpas. Iedereen beseft dat dit gaat over de opwarming van de Aarde en de gevolgen ervan, maar hoe zit de vork nu aan de steel? Een klimaatverandering is niet meer dan de verandering van het gemiddelde weertype over een bepaalde periode in tijd: dit is duidelijk te merken aan bvb. de stijging van de gemiddelde temperatuur, die op hun beurt een invloed hebben op de temperatuur van zeewater. Eén van de gevolgen is het versneld afsmelten van gletsjers en ijskappen aan de Noordpool.

Dat de gemiddelde temperatuur gestegen is, mag blijken uit cijfers van verschillende meetstations. Sinds het begin van de 20e eeuw is de gemiddelde temperatuur met ongeveer 0,74°C gestegen. Deze stijging werd veroorzaakt door de mens. Het ontbossen, het verbranden van fossiele brandstoffen, de diverse industriële activiteiten, de vele broeikasgassen,… zijn maar enkele van de vele redenen die de klimaatverandering allemaal tot effect hebben.
Verschillende rekenmodellen geven aan dat de temperatuur binnen enkele jaren tot 6°C zou kunnen stijgen. Dit brengt uiteraard zeer grote gevolgen met zich mee voor mens en natuur. Denk maar aan de stijging van het zeespiegelniveau, waardoor België en Nederland grotendeels van de kaart zouden verdwijnen. Maar ook lange en intense droogteperiodes met extreme hitte zijn dan geen uitzondering meer. Maar ook hevige neerslag en overstromingen zijn het gevolg van de temperatuurstijging.
Om de gevolgen in te perken werd destijds het Kyotoverdrag gesloten. Hier werd afgesproken dat de grote industrielanden de uitstoot van CO2 in de periode 2008 - 2012 gemiddeld met 5 procent zouden verminderen ten opzichte van de waarde in 1990.

Volgens bepaalde studies zou de wereld nog maar vijf jaar tijd hebben om een industriële revolutie te starten die de koolstofuitstoot van de economie sterk laat dalen. Daarna zou het haast onmogelijk zijn om een op hol geslagen klimaatverandering te vermijden of zelfs onder controle te houden. Toch hoeft het allemaal niet meteen te zwart voorgesteld worden, want blijkbaar is het in die korte periode van vijf jaar mogelijk om een gevaarlijke klimaatverandering te vermijden. Het rapport Climate Solutions 2 is de eerste analyse die een planning voorstelt om de nodige aanpassingen door te voeren aan de economie. Daarin is 2014 een cruciale deadline waartegen duurzame industrieën op volle snelheid moeten draaien. Na deze deadline zullen de limieten van de industriële groei het voor de economie onmogelijk maken om de wereldwijde opwarming lager dan 2 graden Celsius te houden.

Een andere grote zorg is de waarneming dat de zonneactiviteit sterk is afgenomen. Onder zonneactiviteit verstaan we zonnevlekken en magnetische stormen. Een lage activiteit zou overeenkomen met het aanbreken van een ijstijd.

Doorheen de eeuwen zijn er verschillende klimaatsveranderingen geweest. Het gegeven is dus zeker niet uniek. Het klimaat verandert in feite continu. In het geologische verleden kunnen periodes onderscheiden worden van extreme droogtes, maar ook warme, vochtige perioden. Tevens zijn er perioden geweest waarin het veel kouder was. De bekendste periode is zonder twijfel de ijstijd.
Eén van de mogelijke oorzaken werd toegeschreven aan de drift van de continenten. Klimaatverandering is soms heel eenvoudig te verklaren uit de ligging van een continent en de verschuiving daarna ervan.

Daarom is de nakende top in Kopenhagen bijzonder belangrijk. Er zal tot een nieuw akkoord moeten gekomen worden, vermits het huidige Kyoto-protocol in 2012 reeds afloopt. Een ambitieus, wetenschappelijk gefundeerd en rechtvaardig akkoord met een langetermijnvisie is nodig om deze klimaatveranderingen te vermijden. Verschillende milieuorganisaties kijken nu reeds met argusogen, al zijn er signalen dat landen zoals China en de VS, die beiden toch sterk vervuilend zijn, ook hun portie moeite willen doen om bij te dragen tot een zuiverdere wereld. Al blijft het afwachten tot wat de realiteit zal brengen…