Probleem voor Orlando Thrill Park?

2011-02-ThrillParkOrlando

Het rapport van verkeers- en geluidsoverlast geeft aan dat de overlast voor de grens met de woongebieden binnen de norm zal zijn, maar dit geldt niet voor de andere delen van het geplande extreme park...

Zorgt mogelijke geluidsoverlast voor einde van Orlando Thrill Park?

Ondanks extreme achtbanen die het nodige lawaai zullen produceren en een geschatte dagelijkse aanwezigheid van 19.200 mensen, zou het geplande Orlando Thrill Park geen negatieve impact hebben op het lokale verkeer of een negatieve geluidsoverlast bezorgen aan de omliggende woongebieden. Dat is althans de conclusie van een onderzoek dat werd aangevraagd door de ontwikkelaars.

Er is echter een “maar” want uit datzelfde onderzoek blijkt dat Orlando Thrill Park de normen zou overschrijden bij aangrenzende commerciële panden en de parking van Festival Bay Mall.

“Theoretisch gezien kan men de geluidsoverlast beperken door enkele uitzonderlijke maatregelen te nemen. Maar de resultaten daarvan zijn nog onzeker, en brengen alvast een onvoorziene kost mee, die niet voorzien is in het business plan.” Dit staat terug te vinden in het lawaai-rapport dat werd opgesteld door Siebein Associates Inc Gainesville.

Naast de financiële meerkost, is het grootste probleem dat Orlando het project kan tegenhouden, omdat het project aan elk geluidsniveau zou moeten voldoen volgens de stadsreglementen. Dat niveau werd gelegd op 70 dB, vergelijkbaar met het geluid van een drukke baan.
“Het feit dat er een parking is waar de grootste geluidsoverlast zou zijn, kan wel betekenen dat er een kleine kans op klachten is, maar het betekent daarom niet dat het park een vrijgeleide krijgt om zomaar het geluidsniveau te overschrijden.”, vertelt Kyle Shephard, een advocaatsassistent van de stad.

Het volledige onderzoek dat men verplicht moet uitvoeren met betrekking tot overlast (verkeer en geluid) kan men terugvinden op de stadswebsite van Orlando. Een hoorzitting over het ganse project staat gepland op 15 maart. De ontwikkelaars zeggen dat ze nog steeds in gesprek met de stad over de eisen betreffende het geluidsniveau. Ook hebben ze contact opgenomen met de eigenaar van het winkelcentrum. Behalve de extra kosten om het geluid te dempen zou het park ook een aanvraag kunnen indienen met het verzoek om een bijzonder bestemmingsplan toe te kennen voor het geluidsniveau. Dit in analogie met wat Universal heeft moeten doen voor de grote achtbanen van hun parken.

"Ik denk dat het voorbarig zou zijn om conclusies te trekken", aldus Neil Frazee, een consultant voor de eigenaar van het pand, I-Drive Investors LLC. "We hebben nog niets definitief op dit moment, dus het is moeilijk op dit moment om reeds antwoorden te geven op vragen die we nog niet kennen."
 
Het is dus nog enkele weken afwachten op wat nog verwacht wordt…