Zwanenzang voor Freestyle Music Park

2010-02-FreestyleMP

Beslagleggingen die onlangs werden ingediend tegen Freestyle Music Park kan misschien wel eens de zwanenzang worden voor dit multi-miljoenen themapark dat nooit zijn doelstellingen kon halen. 

Freestyle Music Park, de sluiting nabij

Beslagleggingen die onlangs werden ingediend tegen Freestyle Music Park kan misschien wel eens de zwanenzang worden voor dit multi-miljoenen themapark dat nooit zijn doelstellingen kon halen.
 
FPI VS, LLC, heeft de in-beslag-legging procedures aangespannen tegen eigenaar van het park, FPI Entertainment. Volgens gerechtelijke documenten had FPI VS meer dan 30,8 miljoen dollar uitgeleend aan FPI Entertainment tussen de 27 februari 2009 en 25 augustus 2009. Tijdens deze periode kon FPI Entertainment de passende hypotheek terugbetalingen niet nakomen, met terug naar het bedrijf. Door het gebrek aan betaling werd via een Amerikaanse rechter bescherming aangevraagd voor Freestyle Music Park: onroerend goed werd opgenomen in de afscherming procedure omvat alle "materiaal, benodigdheden, attracties, apparaten en andere voorwerpen van persoonlijke eigendommen nu eigendom zijn van FPI Entertainment]."

Deze dreiging is toch slecht nieuws voor een park dat al een heel woelige geschiedenis kent. Het park werd in 2008 geopend als Hard Rock Park na een investering van 400 miljoen dollar, maar ging failliet. FPI Entertainment verwierf voor 25 miljoen dollar het muziek-themapark in februari 2009. Behalve het park nam FPI Entertainment ook de schuldenberg van 569.000 dollar over. Sindsdien worstelt het constant om haar financiële problemen te boven te komen.
De investeerders van FPI Entertainment die verantwoordelijk waren voor de aankoop van het park zijn Roundbox Advisors; Freestyle Park International; Baker Leisure Group, Thomas M. Hiles van Wilmington, NC, en D. Tim Duncan van Myrtle Beach. Hiles en Duncan waren eveneens stichtende leden van Hard Rock Park.

FPI lanceerde destijds de boodschap dat het park de bestaande attracties zou hernieuwen, nieuwe attracties zouden worden toegevoegd in het park en de uitstraling van het Hard Rock Park zou worden herzien voor de opening van Freestyle Music Park, om zo voor een garantie op lange termijnsucces te kunnen zorgen.

Na 1 seizoen al was duidelijk dat Freestyle Music niet in staat zou zijn om aan alle betalingstermijnen te voldoen, zoals contractueel vastgelegd was. Door mismanagement kreeg het park maar liefst 17 rechtszaken aangesmeerd, waaronder BMW, Duplicaten INK en VenCore Solutions, LLC. Om te overleven werd er drastisch gesnoeid in het personeelsbestand, vooral tijdens de periode van offseason, met als uitleg aan het personeel dat dit was omwille van een gebrek aan financiële middelen. Dat was het moment waarop duidelijk werd dat de ware omvang van de financiële situatie veel breder en erger was dan initieel werd aangenomen.