Gezamelijk initiatief van Belgische parken

Belgoparks hoopt op positief nieuws van de Veiligheidsraad

Normaal gezien openen de meeste Belgische pretparken en dierentuinen hun poorten in de Paasvakantie voor een spetterend seizoen. Door de Corona-crisis is dit helaas niet kunnen gebeuren. Onder de vlag van Belgoparks, wil men gezamelijk maatregelen nemen voor een veilige heropening van de Belgische pretparken.

Belgoparks is een vzw die de grote private pret- en themaparken binnen België verenigd. Hun activiteiten zijn al vele jaren vooral gericht op onderling overleg of informatie-uitwisseling. In het verleden waren alle parken echte familiebedrijven, daar waar nu de meeste parken onder verschillende internationale groepen vallen. Toch blijft het bestaan van Belgoparks belangrijk.
Belgoparks verenigt Bellewaerde, Bobbejaanland, Boudewijn Seapark, Pairi Daiza, de Plopsa-parken, SeaLife Blankenberge en Walibi Belgium.
Robert Florizoone is jarenlang voorzitter geweest. Tegenwoordig is dat Steve Van Den Kerkhof van Plopsa.

Samen overleggen ze nu om gezamenlijke initiatieven naar voren te schuiven, om een veilige heropening van de pretparken in België mogelijk te maken. Het zet daarbij vooral in op gelimiteerde bezoekersaantallen en het garanderen van social distancing. Uit de vele persberichten blijkt dat ieder park dit toch een beetje een eigen invulling geeft, maar de boodschap is wel gemeenschappelijk en duidelijk: voor alle parken is de gezondheid van hun bezoekers en medewerkers van primordiaal belang.

Zoals vele sectoren worden ook de pretparken in België heel hard getroffen door de coronacrisis. De parken hebben daarom samen binnen de overkoepelende vereniging Belgoparks een lijst van te nemen maatregelen opgesteld. Zo willen zij zich volop inzetten zodat iedereen op een veilige manier terug plezier tijdens een familieuitstap kan beleven. Uiteraard pas na groen licht van de overheid en de Nationale Veiligheidsraad.
De vereniging volgt dagelijks de evolutie in binnen- en buitenland op en stuurt bij waar nodig. Vooral een maximumcapaciteit per park en het respecteren van de social distancing-afspraken moeten ervoor zorgen dat een pretparkbezoek binnenkort terug mogelijk wordt.

Beperkte capaciteit
De parken verbinden zich er toe om een nieuwe maximumcapaciteit te bepalen waarin het mogelijk is het advies van de overheid en experten te respecteren. Om deze nieuwe capaciteit te waarborgen kunnen tickets bijvoorbeeld enkel nog te koop zijn op datum. Bij Plopsa overwegen ze om een pretparkdag te splitsen in twee delen, die elk 6 uur lang duren. Op die manier kan de bezoekerscapaciteit ook onder controle gehouden worden.

Social distancing & hygiëne
De parken zetten in op een zeer strikte opvolging van de regels rond social distancing. Ze zullen hierover extra communicatie en signalisatie voorzien en kunnen indien nodig ook preventiemedewerkers inzetten die de mensen aan de richtlijnen herinneren.
De wachtrijen zullen waar nodig langer gemaakt worden en er zullen markeringen voorzien worden waarbij men per gezin op voldoende afstand van anderen kan aanschuiven. Net zoals dit op vandaag al gebeurt in de supermarkten.
De wachtrijen, beugels en eventuele andere delen van attracties zullen ontsmet worden.
Alle andere zaken waarbij men de social distancing niet kan garanderen, worden opgeschort. Dit zijn bijvoorbeeld de ontmoetingen met parkmascottes, specifieke evenementen en vuurwerken.
Ook de capaciteit van bepaalde attracties zal aangepast worden om telkens de nodige afstand te garanderen.
Voor de winkels en restaurants in de pretparken volgt men hetzelfde kader dat van kracht zal zijn voor publiek toegankelijke restaurants en winkels.

De leden van Belgoparks benadrukken dat zij continu de situatie en het advies van de overheid, de Nationale Veiligheidsraad en verschillende experten opvolgen en op basis daarvan steeds hun acties zullen bijsturen of aanpassen waar nodig.