Definitief einde Océade?

Intentie tot sluiting van Océade

Wat al enkele maanden, zelfs jaren in de lucht hing, werd vanochtend helaas bittere waarheid: een buitengewone personeelsvergadering vond deze ochtend plaats in Océade waar de directie haar personeel inlichtte over de intentie tot sluiting van het Brusselse waterpretpark. Deze aankondiging zet de informatie- en consultatieprocedure - of de Wet Renault – in gang.

20161103 Oceade180De directie van Océade wil haar personeel bedanken voor de professionele houding die het aan de dag legde. En dit ondanks de onzekerheid over de toekomst van het park sinds de eerste berichten over het Neo-project een tiental jaar terug.
Ze houdt er ook aan haar spijt, verbittering en onbegrip uit te drukken:
Océade is een succesvolle onderneming die werk biedt aan 67 werknemers (20 met een contract van onbepaalde duur en 47 met een contract van bepaalde duur).
Vorig jaar betaalde Océade de Stad Brussel 300.000 euro aan huur en belastingen.
Océade is de Belgische nummer 1 in glijbanen met in 2015 zo’n 250.000 bezoekers; 100.000 Brusselaars, 100.000 Vlamingen en Walen en 50.000 buitenlandse bezoekers.
Elk jaar leren zo’n 5.000 scholieren zwemmen in Océade.
Dit jaar zal Océade de populairste Brusselse attractie zijn wat betreft omzet.

De ontmanteling van het park wordt geëist in het kader van een project dat nog geen startdatum en nog geen enkele licentie heeft.
Sinds de eerste voorstelling van het Neo-project – het heraanlegproject voor het Heizelplateau – heeft de directie van Océade steeds het succes van het park benadrukt. Daarnaast toonde Océade zich bereid om bijkomende investeringen te doen en het park aan te passen zodat het in het Neo-project geïntegreerd kon worden. Er is nog heel wat onduidelijkheid over de concrete realisatie van het Neo-project. Zo werd er nog geen Gewestelijk Bestemmingsplan (GBP) goedgekeurd.

Ondanks deze onzekerheden, liet Brussels Expo recent aan de directie van Océade weten dat ze kan kiezen uit twee opties: een definitieve sluiting op 8 januari 2017 ofwel op 31 januari 2019. In het laatste geval, is dit ook de uiterste datum waarop het park ontmanteld moet zijn en het onderzoek naar een potentiële bodemverontreiniging en – indien dit het geval is – het saneren ervan, moet afgerond zijn. In werkelijkheid komt dit dus neer op een sluiting midden november 2017.

20161103 Oceade640

Rekening houdend met de te voorziene termijnen voor de ontwikkeling van Neo, stelde Océade een wederzijds engagement op basis van twee bijkomende volledige exploitatiejaren voor. Dit voorstel is gunstig voor alle partijen: het personeel, het toerisme, de Stad en natuurlijk de Brusselaar. Tot op vandaag werd dit voorstel (nog) niet aanvaard. Geconfronteerd met de deadlines, ziet de directie van Océade zich daarom genoodzaakt om de intentie tot sluiting aan te kondigen, maar ze blijft openstaan voor elk redelijk voorstel.

Wat ook de beslissing zal zijn die hieruit voorvloeit; de directie van Océade waarborgt haar bezoekers dezelfde kwaliteit tot de allerlaatste minuut op de laatste dag.

Over de toekomst van het nabij gelegen Mini-Europa is ook nog steeds geen duidelijkheid.