2012-05-Sinksenfoor2012

Vandaag werd in Antwerpen uitspraak gedaan over de doorgang van de Sinksenfoor anno 2012. Buurtbewoners hadden immers een klacht ingediend, die nu onontvankelijk werd verklaard door de rechtbank.

 

Editie 2012 een feit

Het probleem van de bewoners met de Sinksenfoor draait vooral om de wekenlange geluidshinder. Als argument wordt aangevoerd dat de Gedempte Zuiderdokken de bestemming van parkgebied in het gewestplan kregen in 1979, maar in werkelijkheid heeft de stad steeds nagelaten om deze plannen effectief uit te voeren. In plaats daarvan werd de site gebruikt voor allerlei evenementen, terwijl de stad daar in feite geen vergunning voor heeft.

Volgens de bewoners staat het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) vol onwettigheden. Het recente GRUP moet nog gepubliceerd worden in het Belgische Staatsblad: hierin worden de Gedempte Zuiderdokken als multifunctioneel plein opgenomen. Elf buurtbewoners hadden daarom een milieustakingsvordering ingediend tegen het stadsbestuur. Hun vordering werd echter ongegrond verklaard door de rechtbank. Hierdoor kunnen voorlopig de grote evenementen zoals de Sinksenfoor, Antwerpen Proeft, Antwerpen Zingt en StuDay blijven, alsook de 1700 parkeerplaatsen.

In het vonnis van de rechtbank werden geen van alle argumenten beantwoord. De vordering van de helft dat de “buurtbewoners” werd onontvankelijk verklaart, vermits deze mensen niet eens in Antwerpen wonen; de vordering van de bewoners die wel degelijk in Antwerpen wonen, werd ontvankelijk maar ongegrond verklaard. De kans is groot dat er toch nog verdere acties zullen komen.

In het andere kamp werd destijds een Facebook-groep opgericht voor mensen die zich vóór de Sinksenfoor op de Gedempte Zuiderdokken uitspreken, als tegenreactie op het aanspannen van de rechtszaak.
Ook ondernemersorganisatie Unizo heeft een onderzoek ingesteld om te bekijken of het juridische stappen kan ondernemen in het voordeel van de Sinksenfoor: het verdwijnen van onder meer de Sinksenfoor zou enorme gevolgen hebben voor de lokale middenstand. Zonder een goed alternatief kan er van een verhuis geen sprake zijn.