Mini-Europa herdenkt 14-18

Herdenking aan "De Groote Oorlog"

Vandaag stelde Mini-Europa haar « Remember 14-18 »-project voor.
Dit steunt op drie pijlers :
- Een parcours langs 14 Belgische en Europese monumenten die een link hebben met de Eerste Wereldoorlog
- Miniaturen – op een schaal van 1/25 – van 5 militaire begraafplaatsen aan het oorlogsfront aan de Ijzer en Samber
- Informatie over de gevolgen van De Groote Oorlog voor de Europese Unie

20140612-MiniEuropeWO180"Hoewel Mini-Europa symbool staat voor ontspanning en plezier met de hele familie, blijft het educatieve aspect van de monumenten, landen, de Europese Unie en de Europese gedachte de rode draad doorheen het miniatuurpark, aldus Thierry Meeùs, gedelegeerd bestuurder van Mini-Europa. In dit opzicht is het belangrijk om stil te staan bij de Eerste Wereldoorlog, zelfs als dit onderwerp voorzichtig en met respect behandeld moet worden. De grote sterkte van Mini-Europa is dat het haar publiek aanzet tot denken over de verschillende onderwerpen waarover het voordien misschien onverschillig was. Deze herinnering aan 14-18 kan sommige bezoekers raken en hen aanzetten om meer te weten te komen over dit onderwerp via boeken of tentoonstellingen. In dit opzicht is Mini-Europa de perfecte
aanvulling op de musea".

100 jaar later: de oorlogskerhoven
Voor de jongeren van vandaag zijn de militaire begraafplaatsen nog de enige tastbare herinnering aan de Groote Oorlog. Zij zijn de stille getuigen van de drama’s die zich bij families langs beide kampen hebben afgespeeld. Het was onmogelijk om ze allemaal na te maken en daarom besloot Mini-Europa om een maquette te maken van het bekende‘Kerstbestand’ van 1914 aan het front. 
Ook deze maquettes werden door het miniatuurpark zo waarheidsgetrouw mogelijk nagemaakt. “We gingen ter plaatse langs voor de afmetingen van de begraafplaatsen. We wilden ook de symboliek vatten door de keuze van de graven, de specifieke beelhouwwerken, zoals die van “het treurende ouderpaar” van Käthe Kollwitz,” aldus Thierry Meeùs.
De begraafplaats Saint-Symphorien (voor Duitse en Britse soldaten) symboliseert het leed aan de beide kanten van het front. De joodse en moslimgraven benadrukken dat het conflict universeel was, want ook bijvoorbeeld de Franse koloniale troepen namen deel aan de gevechten. Het monument voor de Canadezen herinnert aan het internationale karakter van de oorlog. Het was noodzakelijk
om er een samenhangend geheel van te maken.
De voorstelling van het Kerstbestand van 1914 is gebaseerd op een gravure van een gebeurtenis bij Saint Yvon, een deelgemeente van
Warneton. De Britten en Duitsers praten en drinken er samen en enkelen zijn voetbal aan het spelen. Een realistische weergave van
deze wapenstilstand is een echt huzarenstuk: individuele figuren, een vernield niemandsland, loopgraven,... .
Deze episode uit het Kerstbestand tussen de Duitse en Engelse soldaten is het bewijs dat menselijkheid alles overstijgt,” aldus Thiery Meeùs. “De emoties bij het zien van de begraafplaatsen en de wapenstilstand maken voor onze jeugd duidelijk hoe belangrijk solidariteit en broederschap zijn. Ze geven een idee van wat het betekent om « samen te leven » en « in vrede te leven ». Met de Europese verkiezingen achter de rug ishet belangrijk om niet te vergeten dat we dankzij Europa al 70 jaar lang vrede kennen.”

20140612-MiniEuropeWO-640

Bij het tot stand komen van dit pedagogisch project over De Groote Oorlog kreeg Mini-Europa veel hulp. De directie wenst dan ook de volgende personen te bedanken :
- Laurence van Ypersele, historica, UCL-professor en voorzitter van de werkgroep ‘Commémorer 14-18 en Belgique Francophone’ , voor haar advies bij de keuze van begraafplaatsen en de aanpak van dit project
- Philippe Raxhon, professor geschiedenis aan de Universiteit van Luik, voor zijn bijdrage over de gevolgen van de Eerste Wereldoorlog
- Het Tempora team voor hun advies over de historische voorstelling
- De Duitse ambassade voor het checken van de Duitse teksten
- Het Consulaat van Frankrijk in Brussel
- De Ambassade van het Verenigd Koninkrijk in Brussel
Daarnaast wil Thierry Meeùs ook het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bedanken - voor haar financiële hulp bij dit project - en Visit Brussels.