Pairi Daiza Foundation ondersteunt rode panda in Nepal

Nieuw project om leefgebied te herstellen

De Pairi Daiza Foundation heeft een nieuw project: het zal namelijk het leefgebied van de Rode Panda in Nepal herstellen...

De natuurlijke habitat van de rode panda in Nepal wordt bedreigd. Vooral door de mens. Hierdoor heeft de Rode Panda ondertussen van de Internationale Unie voor Natuurbehoud (IUCN) de status van 'bedreigde' diersoort gekregen. Er leven ondertussen minder dan 10.000 van deze dieren in het wild en hun populatie blijft afnemen. Omwille van die reden heeft de Pairi Daiza Foundation besloten een nieuw project te starten om het leefgebied van deze zoogdieren in Nepal te herstellen. 

20230209 PairiD RodePanda1200800 2

Pairi Daiza Foundation koos ervoor om een project in het oosten van Nepal te ondersteunen in samenwerking met het Red Panda Network. Het gebied bestrijkt een oppervlakte van ongeveer 90 hectare land. De herstelde habitat kan een vitale corridor vormen voor de rode panda en andere bedreigde dieren in de regio. Dit gebied is bijzonder belangrijk voor de rode panda, aangezien hier 25% van de Nepalese populatie van de soort leeft. Het dieet van de Rode Panda bestaat voor 95% uit bamboe. De levenscyclus van deze planten eindigt met een massale bloei, gevolgd door afsterven. Bamboe herstelt zich niet gemakkelijk in verstoorde gebieden en wordt moeilijk te vinden in gefragmenteerde bossen. Dit herstelproject omvat het planten van bomen, het plaatsen van hekken en samenwerking met de plaatselijke gemeenschappen om de herstelde gebieden te beschermen.

Pairi Daiza is de thuisbasis voor vier rode panda's. Himiko, Hui Hu, Loha en Mohan worden dagelijks verzorgd.
Elke dag voedt de rode panda zich naar hartenlust met 1,5 kg bamboe, hun favoriete maal, en met fruit en groenten.
"Deze rode panda's zijn schattig en zo vertederend. Er is een echte band tussen ons en het is mijn dagelijkse kleine geluk om ze elke ochtend te begroeten", aldus Jordy, de verzorger van de rode panda's.
"De rode panda is de enige vertegenwoordiger van zijn familie in termen van wetenschappelijke classificatie van soorten. De bescherming ervan betekent dus het behoud van een fragment van onze biodiversiteit dat alleen zij belichamen", legt Catherine Vancsok, wetenschappelijk directeur van de Stichting Pairi Daiza, uit. Door de rode panda te beschermen, werkt de Foundation ook aan de bescherming van de nevelpanter, de Aziatische goudkat, de marmerkat, de Bengaalse tijger, de schubdierachtigen, de gevlekte linsang (plaatselijk bedreigd) en de Himalaya zwarte beer, die allen in deze regio van de wereld voorkomen.

De bergwouden van de Himalaya, waar de rode panda leeft, worden vernietigd door landbouw, bosbouw en wegenbouw, waardoor zijn leefgebied wordt verkleind en versnipperd.
Oost-Nepal, grenzend aan India, is een strategisch gebied voor de rode panda omdat het een verbinding vormt tussen beschermde en onbeschermde habitats van bedreigde wilde dieren. Dit is de zogenaamde Panchthar-Ilam-Taplejung regio. Dit gebied is momenteel sterk aangetast door menselijke activiteiten.

20230209 PairiD RodePanda1200800 1

De Pairi Daiza Foundation werd in 2015 opgericht. Het wil elke bezoeker van het Park inspireren tot een blijvend engagement voor natuurbehoud en een diepe liefde voor dieren.Sinds haar oprichting heeft de Foundation 5 prioritaire missies gedefinieerd om concreet te handelen ten gunste van de biodiversiteit: behoud van bedreigde habitats; bescherming van bedreigde soorten; ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek; opvangen van reptielen en amfibieën & valorisatie van het natuurlijk erfgoed.
Deze opdrachten worden uitgevoerd via projecten in België en de rest van de wereld.
Om je aan te sluiten bij het team van vrijwilligers of om projecten voor het behoud van soorten te steunen, ga naar: https://www.pairidaiza.eu/foundation.
Het is ook mogelijk om peter/meter te worden van een rode panda van Pairi Daiza via https://www.pairidaiza.eu/nl/peterschap 

Info en beelden: Pairi Daiza