Aantal siberische tijgers op 56 geschat

De Siberische tijger is met uitsterven bedreigd. Volgens een onderzoek van de organisatie Wildlife Conservation Society (WCS), Siberian Tiger Monitoring Programme, zouden er nog maar 56 exemplaren op de wereld rondlopen. 

In het rapport is terug te vinden dat vier jaar geleden het aantal Siberische tijgers nog op een 500-tal werd geschat. Vijftien procent van de Siberische tijgerpopulatie is in Rusland terug te vinden. De oorzaken van de achteruitgang wordt gezocht in het feit dat de siberische tijgers steeds meer hun habitat moeten inleveren en doordat ze een gegeerde prooi voor illegale stropers zijn.

Maatregelen nodig
"Deze ontnuchterende resultaten moeten ons doen wakker schudden. De huidige inspanningen om het aantal Siberische tijgers intact te houden, gaan niet ver genoeg", aldus Dale Miquelle, onderzoeker van WCS. "Het goede nieuws is dat we denken deze trend te kunnen omkeren indien we onmiddellijk actie ondernemen."
Mogelijke maatregelen zijn het invoeren van strengere wettelijke reguleringen en het verbeteren van de leefomgeving voor de tijgers. In de jaren '30 was het aantal tijgers drastisch laag, maar heeft men het tij kunnen keren. Hopelijk lukt dit nu ook.