Knoflookpadden in 't wild

 

Artis zet met uitsterven bedreigde knoflookpadden uit

Op maandag 16 juli heeft Artis in samenwerking met stichting RAVON duizenden knoflookpadden in het wild uitgezet. Dit in het kader van het natuurbehoudproject voor de knoflookpad.

2012-07-artis-knoflookpad180De knoflookpad (Pelobates fuscus) is één van de meest bedreigde amfibiesoorten in Nederland. Het is een gedrongen pad die middelgroot wordt en een lengte van 4,5 tot 6,5 centimeter bereikt. De Nederlandse naam is te danken aan de naar knoflook ruikende afscheiding die door de huid wordt afgegeven bij gevaar. Sinds 1950 is het aantal leefgebieden van de knoflookpad met 50% afgenomen. Dit komt door intensivering van het landgebruik, een steeds scherpere scheiding tussen natuur en landbouw en verkeerd uitgevoerde of geplande beheersmaatregelen.

De afgelopen jaren zijn maatregelen genomen om het leefgebied van de knoflookpad te verbeteren. Desondanks lukt het de knoflookpad niet om op eigen kracht van de bedreigde status af te komen. Het reddingsplan voor de knoflookpad begon eerder dit jaar toen stichting Ravon (Reptielen Amfibieën en Vissen Onderzoek Nederland) in de voortplantingswateren eisnoeren van de knoflookpad verzamelde. Honderden van deze eisnoeren zijn naar Artis gebracht zodat de eitjes in Artis uit konden komen. De knoflookpadden hebben nu de status van bijna volgroeide larve bereikt, wat betekent dat ze uitgezet kunnen worden. De laatste fase van hun ontwikkeling tot daadwerkelijke pad maken zij in het wild door. Het doel is om binnen 10 jaar een ontwikkeling in de leefgebieden op gang te brengen die ervoor zorgt dat er binnen 20 jaar sterke populaties padden ontstaan, die zich op eigen kracht kunnen voortplanten en kunnen overleven.

De duizenden kikkervisjes, die de afgelopen maanden werden groot gebracht in Artis, zijn vanmiddag in natuurgebied ’t Hurkske in de gemeente Veghel uitgezet.
    

2012-07-artis-knoflookpad420

Foto's: Artis, Ronald van Weeren