• Belangrijke okapi-geboorte in ZOO Antwerpen

    20151202-ZooA-Okapi

    ZOO Antwerpen mocht op 15 november een okapi-baby verwelkomen; fantastisch nieuws voor de soort én voor ZOO Antwerpen vermits deze baby een afstammeling is van een koningskoppel, een belangrijke genetische combinatie.

  • ZOO Antwerpen verwelkomt okapibaby Ubundu

    20190226-ZooAntwerpenOkapi

    Geweldig nieuws vanuit ZOO Antwerpen, waar de okapifamilie een baby mocht verwelkomen. Het was het eerste jong voor mama Lindi. Deze geboorte is bijzonder goed nieuws voor deze bedreigde diersoort.