• Nieuw bonobo-verblijf in Planckendael

    20190810-PlanckendaelBonobo

    De bonobo’s in ZOO Planckendael hebben een nieuw verblijf, dat vijfmaal zo groot is als het voorgaande. Als internationale stamboekhouder van deze bedreigde mensapen en Europees coördinator van hun kweekprogramma vervult ZOO Planckendael een belangrijke rol.