Heidi The Ride opent pas in 2017

Dappere beslissing Plopsaland

Vele fans zijn er alvast het hart van in: de aangekondigde nieuwe houten achtbaan van Plopsaland De Panne, Heidi the Ride, zal dit seizoen helaas niet meer openen. Voor het park een moeilijke beslissing.

20160805 PdP Heidi180Uiteraard bekijken we graag dit jammere nieuws liever vanuit een positief oogpunt: de reden van de niet-opening is helemaal niet van technische aard, noch omwille van enig veiligheidsrisico. De nieuwe achtbaan was klaar om begin juli te openen voor de vele Plopsa-bezoekers.
De problemen van het uitstel van de opening is eerder van administratieve aard. Meer dan 2 jaar voor het verstrijken van de milieuvergunning, op 10 juni 2014, stelde Plopsa een door de overheid erkend studiebureau aan om een milieueffectrapport (MER) op te stellen. Dit milieueffectrapport is een noodzakelijk document om een nieuwe milieuvergunning te bekomen. Het studiebureau is er echter niet in geslaagd om de MER tijdig en naar voldoening van de overheid op te maken.
Intussen heeft Plopsaland een ander erkend studiebureau aangesteld.

Steve Van den Kerkhof, CEO van de Plopsa Group, licht alvast verder toe: “We zijn voortdurend in constructief overleg met de overheid om de tekortkomingen in het dossier zo snel mogelijk weg te werken. We trachten momenteel het park zoveel mogelijk te exploiteren zoals we in het verleden geëxploiteerd hebben. Vandaar dat we beslist hebben om de nieuwe houten achtbaan gesloten te houden.”
Bovendien doet Plopsaland extra inspanningen om zo weinig mogelijk bijkomende hinder te veroorzaken voor de buurtbewoners van het park en te handelen als een goede huisvader. Zo werden er extra gemachtigde toezichters op de openbare weg geplaatst om de mobiliteit van en naar het park te bevorderen. Er werden eveneens maatregelen genomen die rekening houden met de feedback van buurtbewoners uit de laatste informatieavond.

20160805 PdP Heidi640

Heidi The Ride zou openen bij het begin van de zomervakantie. De nieuwe houten achtbaan, een creatie van het Amerikaanse Great Coasters International, bekend van onder meer Joris  en de Draak in de Efteling of Troy in Toverland, zou dan operationeel blijven tot na de herfstvakantie om vervolgens de volledige zone ‘Heidiland’ te thematiseren en af te werken tegen de paasvakantie van volgend jaar.
De nieuwe attractie is een investering van 7 miljoen euro. Het wordt de nieuwe trekpleister voor het park vanaf de paasvakantie van 2017.

   

Logo300 PlopsalandDP

Bezoekadres

Plopsaland De Panne
De Pannelaan 68
8660 Adinkerke
BELGIË

Telefoon
+32 (0)58 42 02 02

  

PretparkdealsLogo Parkworld218


Parken in de buurt

Routeplanner